Apokalipsa z greckiego apokalypsi to objawienie czyli odsłonięcie. Apokalipsa jest księgą bardzo tajemniczą i trudną do rozszyfrowania, przedstawia tajemnice czasów ostatecznych, wyjaśniające sens dziejów i okazujące wizje wydarzeń towarzyszących końcowi świata. Pierwsze dzieło opisujące apokalipsę to ostatnia cześć Nowego Testamentu czyli Apokalipsa św. Jana. Księga ta zawiera wizje końca świata, została ona spisana na wyspie Patmos gdzie Jan Ewangelista przebywał podczas wygnania. Opisuje ono kolejno wydarzenia które mają nastąpić, są to przerażające wizje które budzą w ludziach strach od wielu pokoleń, takie jak wojna, choroby, plagi, okrutne bestie i nadzieja dla tych którzy mimo tego nie przestali wierzyć w Boga. Każdy z nas jednak może powiedzieć ze wizja św. Jana spełnia się już od wielu wieków, dlatego że wojny, choroby i śmierć widzimy i przeżywamy na co dzień i w każdej części świata są one obecne. Apokalipsa św. Jana była i jest inspiracja dla wielu artystów jednak rozumienie apokalipsy staje się znacznie szersze, to nie tylko koniec świata w ogolę ale także koniec epoki, upadek moralności czy ustroju. Na jej podstawie powstało wiele obrazów, książek i wierszy. Jednym z takich twórców był Hans Memling twórcą obrazu "Sad Ostateczny". Przedstawia on w nim Jezusa siedzącego na tęczy, jako tronie, symbolizującej przymierze, niżej znajduje się archanioł Michał którego zadaniem jest ważyć ludzkie uczynki. Artysta nie zapomniał również o aniołach z trąbami które zwiastują nadejście dnia gniewu Bożego. Na prawym skrzydle mamy przedstawiona wizje pieklą i tego co stanie się z potępionymi duszami, widzimy tam ogień piekielny oraz diabły które zadają ludziom cierpienie po wsze czasy. Na lewym skrzydle autor ukazał swoja wizje dotyczaca dusz tych ktorzy zostali zbawieni, sa oni prowadzeni przez św. Piotra a anioły do wrót raju tam są ubierani i otaczani wszech wieczną chwałą. Kolejnym artystą czerpiącym natchnienie z wizji Jana Ewangelisty jest A.Dunera twórca obrazu "Czterej Jeźdźcy Apokalipsy" ukazał on tam dobrze znaną wszystkim chrześcijanom wizję czterech jeźdźców którzy są zwiastunem końca świata i sadu ostatecznego. 1 jeździec ma białego konia i wieniec, autor w swoim dziele zastąpił wieniec na łuk aby ukazać tę postać jako groźniejszą św. Jan mówi o nim zwycięzca do końca jednak nie wiadomo co symbolizuje ta postać, 2 jeźdźca to wojna dosiadająca konia barwy ognia i trzymająca w reku wielki miecz, 3 jeźdźcom jest głód mający czarnego konia i wagę, ostatnim, najstraszliwszym jeźdźcom niesionym przez trupio bladego konia jest śmierć. Duren...