1. czas trwania romantyzmu w Polsce 1820-1864 1820- rok wydania pierwszego tomiku poezji Adama Mickiewicza 1864- klęska powstania styczniowego 2. Romantyzm epoka powstan narodowowyzwolenczych - 1830- powstanie listopadowe - 1846- powstanie krakowskie - 1848- Wiosna Ludów - 1863- powstanie styczniowe 3. Cechy romantyzmu jako epoki literackiej - kierowanie sie uczuciami we wszystkich dziedzinach zycia - patryiotyzm - historyzm, czyli proba zrozuminia terazniejszosci przez pryzmat historii - ludowosc, czyli odwolywanie sie do ludowej tradycji nawiozywanie do ludowych zwierzen, obrzedow i moralnosci - fantastyka prowadzenia do utworow postaci historycznych np. nimf, elfów, czarownic, rusalek, diablow, duchow - atmosfera tajemniczosci i grozy -niczym...