1. czas trwania romantyzmu w Polsce 1820-1864

1820- rok wydania pierwszego tomiku poezji Adama Mickiewicza

1864- klęska powstania styczniowego

2. Romantyzm epoka powstan narodowowyzwolenczych

- 1830- powstanie listopadowe

- 1846- powstanie krakowskie

- 1848- Wiosna Ludów

- 1863- powstanie styczniowe

3. Cechy romantyzmu jako epoki literackiej

- kierowanie sie uczuciami we wszystkich dziedzinach zycia

- patryiotyzm

- historyzm, czyli proba zrozuminia terazniejszosci przez pryzmat historii

- ludowosc, czyli odwolywanie sie do ludowej tradycji nawiozywanie do ludowych zwierzen, obrzedow i moralnosci

- fantastyka prowadzenia do utworow postaci historycznych np. nimf, elfów, czarownic, rusalek, diablow, duchow

- atmosfera tajemniczosci i grozy

-niczym nieograniczona wyobraznia

- bynt przeciwko nie sprawiedliwosci spolecznej, przeciwko norma kerpujaca swobode czlowieka

4. wykreowanie bohatera romantycznego

- jednosta wybitna

- samotny

- nieszczesliwie zakochany

- proby samobojcze

- tajemniczy

- patriota

- kierowanie sie uczuciami

- bunt

5. przedstwiciele romantyzmu

1. Adam Mickiewicz

2. Juliusz Słowacki

3. C.K Norvid

4. Fryderyk Chopin