Temat miłosny został ujęty przez Leśmiana w sposób niesamowity. Leśmianowskie uczucie, chociaż tak cielesne, wyjawia się jednak jako uczucie delikatne i wysublimuje tajemniczość.Stwarza...