1. Zapis pierwszego wywiadu z Markiem Edelmanem. 2. Echa wywiadu z Markiem Edelmanem. 3. Sprawozdanie z powstania w getcie przed przedstawicielami partii politycznych. 4. Rozważania Edelmana o sposobach umierania Żydów. 5. Opis życia i śmierci w getcie. 6. Badania doktor Teodozji Goliborskiej nad chorobą głodową. 7. Praca Edelmana w szpitalu. 8. Wspomnienie Edelmana o Żydzie, dręczonym przez niemieckich oficerów. 9. Rozmowa o sytuacji, w której Edelman został członkiem komendy ŻOB-u. 10. Historie choroby pacjentów Edelmana: pana Wilczkowskiego, pana Rudnego i pani Bubnerowej. 11. Wspomnienie powojennego spotkania Edelmana z córką komendanta Umschlagplatzu. 12. Rozważania...