1. Zapis pierwszego wywiadu z Markiem Edelmanem.

2. Echa wywiadu z Markiem Edelmanem.

3. Sprawozdanie z powstania w getcie przed przedstawicielami partii politycznych.

4. Rozważania Edelmana o sposobach umierania Żydów.

5. Opis życia i śmierci w getcie.

6. Badania doktor Teodozji Goliborskiej nad chorobą głodową.

7. Praca Edelmana w szpitalu.

8. Wspomnienie Edelmana o Żydzie, dręczonym przez niemieckich oficerów.

9. Rozmowa o sytuacji, w której Edelman został członkiem komendy ŻOB-u.

10. Historie choroby pacjentów Edelmana: pana Wilczkowskiego, pana Rudnego i pani Bubnerowej.

11. Wspomnienie powojennego spotkania Edelmana z córką komendanta Umschlagplatzu.

12. Rozważania narratorki dotyczące scenariusza filmu o getcie.

13. Rozmowa z Edelmanem o wyborze zawodu lekarza.

14. Rozmowa o przebiegu powstania w getcie.

15. Spotkanie tych, którzy przeżyli i rozmowa o faktach, dotyczących powstania.

16. Wspomnienie Edelmana o sytuacjach, w których uniknął śmierci.

17. Prace inżyniera Sejdaka nad sztucznym sercem.

18. Rozważania Edelmana o życiu i śmierci.