1.Ewolucja - ciągły proces, polegający na stopniowych zmianach cech gatunkowych kolejnych pokoleń wskutek eliminacji przez dobór naturalny lub sztuczny części osobników z bieżącej populacji. Zależnie od siły doboru oraz szybkości wymiany pokoleń, po krótszym lub dłuższym czasie, w stosunku do stanu populacji wyjściowej powstają tak duże różnice, że można mówić o odrębnych gatunkach. 2.Dobór naturalny, in. selekcja naturalna, zaproponowany przez Darwina mechanizm ewolucji organizmów, polegający na przeżywaniu w toku walki o byt organizmów najlepiej przystosowanych do danych warunków środowiska 3.Cechy wspólne i różnice człowieka i małp człekokształtnych a)Cechy wspólne ludzi i małp człekokształtnych: - chwytne dłonie, 5 palczasta dłoń i paznokcie - taki sam układ zębów ( w każdej połowie szczęki 2 siekacze, 1 kieł, 2 przedtrzonowce i 3 trzonowce) - stadne życie - wzrok skierowany do przodu - białka osocza krwi nie różnią...