mózgoczaszka kości czołowej dwóch kości skroniowych dwóch kości ciemieniowych kości potylicznej kości klinowej kości sitowej trzewioczaszka dwóch kości nosowych dwóch kości łzowych dwóch małżowin nosowych dolnych lemiesza dwóch szczęk...