mózgoczaszkakości czołowej

dwóch kości skroniowych

dwóch kości ciemieniowych

kości potylicznej

kości klinowej

kości sitowej

trzewioczaszka

dwóch kości nosowych

dwóch kości łzowych

dwóch małżowin nosowych dolnych

lemiesza

dwóch szczęk

żuchwy

dwóch kości podniebiennych

dwóch kości jarzmowych

kości gnykowej