Czy to na ziemi, w wodzie, czy w powietrzu, wszędzie jesteśmy świadkami ludzkiej ingerencji w środowisko naturalne. Człowiek stara się dbać o środowisko. Jednak nie zawsze to się udaje. Niestety człowiek jest główną przyczyną wszelkich kataklizmów: dziura ozonowa, efekt cieplarniany, kwaśne deszcze... - to tylko kilka z poważnych problemów naszego świata. Z tego powodu ludzie starają się jakoś zrehabilitować. Powstają różne organizacje pozarządowe mające na celu ochronę środowiska. Istnieje kilka sposobów na to by przyczynić się do poprawy naszej planety: 1.Segregacja odpadków 2.Wyrzucanie śmieci do kosza, a nie na trawniki 3.Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom 4.Zamienianie elektrowni węglowych na elektrownie czerpiące ciepło ze źródeł alternatywnej energii Każdy z nas może się zatroszczyć o otaczającą nas przyrodę. Jednak nie każdy z nas wie jakie nasze zachowania przyczyniają się do niszczenia środowiska. Szczegóły znajdziecie poniżej. Na początek efekt cieplarniany: Efekt Cieplarniany Czym jest efekt cieplarniany ?? Ziemia posiada atmosferę o grubości ponad 1000 kilometrów. Atmosfera zawiera masy powietrza, które zatrzymują i magazynują ciepło pochodzące ze słońca pod postacią promieniowania podczerwonego. Podwyższenie temperatury powierzchni Ziemi będące skutkiem zatrzymywania energii słonecznej przez gazy cieplarniane nazywane jest efektem cieplarnianym lub "szklarniowym", a także globalnym ociepleniem. Jak powstaje efekt cieplarniany ?? Znaczna część promieniowania słonecznego (promieniowanie krótkofalowe o długości fali od 0,1 do 4 mm) jest przepuszczana przez atmosferę ziemską i pochłaniana przez powierzchnię Ziemi, co powoduje jej ogrzanie. Wskutek ocieplenia powierzchni Ziemi następuje emisja promieniowania podczerwonego (promieniowanie długofalowe o długości fali od 4 do 80 mm). Znaczna część tego promieniowania jest pochłaniana przez znajdujące się w atmosferze cząsteczki wody, dwutlenku węgla i innych gazów oraz przez drobne kropelki wody w chmurach. Energia cieplna jest teraz przekazywana przez atmosferę głównie z powrotem do powierzchni Ziemi w postaci tzw. promieniowania zwrotnego a tylko częściowo w przestrzeń kosmiczną. Promieniowanie zwrotne ogrzewa ponownie powierzchnię Ziemi, dlatego jest podstawową przyczyną występowania na naszej planecie efektu cieplarnianego. Energia oddawana przez naszą planetę jest mniejsza od energii przyjmowanej pochodzącej ze Słońca. Dzięki ochronie atmosfery przed wychłodzeniem Ziemi średnia temperatura powietrza wynosi ok. +15C. Gdyby atmosfera nie zawierała gazów cieplarnianych,...