Demokracja, inaczej mówiąc ludowładztwo, jest formą rządów w której władza państwa nominalnie lub faktycznie należy do ludu. Demokracja jest ustrojem politycznym opartym na trójpodziale władzy. Powszechnie jest uważana za najlepszy system ustrojowy, lecz nie oznacza to, że każdy ją akceptuje, a także nie oznacza, że nie mogą jej grozić żadne okoliczności kryzysowe czy nawet ewentualność upadku, tu możemy przytoczyć przykład upadku demokracji w Chile w roku 1973 czy też kryzys demokracji w okresie międzywojennym. Już od początku sukcesu demokracji ciążyły nad nią problemy. W niektórych krajach zrodziła się ona z wojennej klęski. Musiała sobie radzić z jej konsekwencjami. W Rosji demokracja pojawiła się na krótko. Niedoświadczona, wzięła na siebie odpowiedzialność zarówno za klęskę jak i za kontynuację wojny. Znalazła się pod podwójnym ogniem sił zachowawczych i sił dążących do radykalizacji rewolucji. Zginęła pod nim, ustępując miejsca dyktaturze bolszewików. Do najgroźniejszych zagrożeń ustroju demokratycznego należą : -anarchia -patologie władzy - nietolerancja - bierność społeczna -dyktatura większości -demokracja narzucona -sytuacja międzynarodowa -sytuacja ekonomiczna -tendencje autokratyczne i totalitarne Według mnie anarchia jest w czołówce najpoważniejszych zagrożeń demokracji. Anarchią można określić zorganizowanie społeczeństwa bez scentralizowanej. Zdaniem anarchistów scentralizowana, odgórna władza w większym lub mniejszym stopniu, ale jednak zawsze pozostaje poza kontrolą społeczną , wyobcowując się ze swego ludu . Godność człowieka polega tymczasem na tym, iż powinien być on podmiotem a nie przedmiotem zdarzeń . Bycie podmiotem oznacza możliwość wpływania przez jednostkę na swoje życie i na otaczającą rzeczywistość, oznacza swobodę w kształtowaniu własnej egzystencji , świata i w decydowaniu o sobie. Bycie przedmiotem polega natomiast na tym , iż o naszym życiu , czy o pewnych względach naszego życia decyduje odgórnie ktoś inny , w związku z czym tracimy w części lub w całości swoją podmiotowość. Jednym słowem w oczach anarchistów, ustrój demokratyczny to owszem władza ludu, wolny wybór, ale jednak decyzja ludu nie zawsze jest jednoznaczna i zawsze znajdzie się ktoś komu nie odpowiada, tym samym większość decyduje o losach społeczeństwa wbrew jakiejś osobnej jednostce. Kolejne zagrożenie – patologie władzy. To czynnik zrażający naród do całej władzy państwa. Brak zaufania do rządu, co bardzo dobrze widać na przykładzie naszego kraju. Jedną z głównych patologii władzy w państwie polskim jest wszechobecna korupcja i w pewnym stopniu...