Dziś chyba nie potrafimy wyobrazić sobie istnienia ludzkiego bez korzystania z energii, która odgrywa w naszym życiu rolę ważną i naturalną jak picie wody czy oddychanie. W początkowych fazach rozwoju cywilizacji, energii dostarczało nam samo środowisko, w postaci naturalnych surowców opałowych, takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, czy zwykłe drewno. W ostatnich czasach wykorzystujemy także w celu produkcji energii inne surowce naturalne, takie jak ropa naftowa, czy gaz ziemny. Wszystkie urządzenia i fabryki, aby mogły działać muszą wykorzystywać i przetwarzać energię. Ze względu na rozwój fabryk, przemysłu czy technologii zapotrzebowanie na energie jest coraz większe. Z energii korzystają także zwykli ludzie do chociażby oświetlania i ogrzewania swoich domów. Spośród wszystkich form energii, z jakich korzystamy możemy wyróżnić następujące: energia pierwotna, energia słoneczna, energia wodna, wiatrowa, a także energia pochodząca od pływów morskich i ciepła oceanów, a także pochodząca z wnętrza Ziemi tzn. geotermalna. Energia pierwotna jest to suma energii zawartej w pierwotnych nośnikach energii. Pochodząca z natury jak np. węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, torf, drewno opałowe. Energia słoneczna, czyli wykorzystywanie energii promieniowania słonecznego, zaliczana do odnawialnych źródeł energii. Energia wodna, czyli energia mechaniczna płynącej wody. Energia wiatrowa, czyli energia kinetyczna przemieszczających się mas powietrza, które zmieniają się w energie elektryczną poprzez turbiny wiatrowe (tzw. wiatraki) Energia pływów oceanicznych , oceany są cały czas w ruchu, falują, przypływy i odpływy zmieniają poziom morza i powodują powstawanie silnych lokalnych prądów. Ta energia mechaniczna może zostać przetworzona w energię elektryczną. Energia geotermalna, czyli energia termiczna skał znajdujących się we wnętrzu Ziemi. Jest pobierana za pomocą odwiertów, do których wtłaczana jest chłodna woda i odbierana gorąca po wymianie ciepła z gorącymi skałami. Najtańszym i najczęstszym sposobem na pozyskiwanie energii jest spalanie węgla, aczkolwiek jest to sposób, który najbardziej zanieczyszcza środowisko. Jego nadmierne spalanie doprowadza do skażania wód gruntowych, gleby, powietrza. Powoduje też emisje dwutlenku węgla, co prowadzi do powstania efektu cieplarnianego co z kolei doprowadza do bardzo poważnych zmian klimatycznych na Ziemi, oczywiście negatywnych. W przypadku spalania węgla, często bywa tak, iż jest on zanieczyszczony związkami siarki. W wyniku spalania takiego węgla do atmosfery dostają się związki siarki, które w kontakcie z...