Feudalizm jest to ustrój społeczno-polityczny panujący w Europie oparty w hierarchi gdzie pierwszą osobą jest Senior, a po nim oddający sie pod jego opiekę Wasal. Początki feudalizmu związane są z państwem Karola Wielkiego, gdzie zaczęły się formować stosunki lenne, czyli oddawanie się osób uboższych pod opiekę zamożnych w zamian za wykonywanie różnych posług. Taką ''współpracę" nazywano komendacją. Karol Wielki potrzebował dużych sił zbrojnych, ponieważ prowadził liczne wojny. Do służby wojskowej zaciągane byly tylko osoby od nikogo niezależne. Jenak w czasach wielu wojen rozpowszechniły sie tzw. akty komendacji. Chłopi oddawali się możnym świadcząc różne usługi w zamian za bezpieczeństwo. Karol Wielki chcąc zwiększyć liczebność swojej armii, uczynił możnych odpowiedzialnymi za służbę wojskową zależnych od nich rycerzy. Od tej pory byli na wezwanie króla. Jednak musieli mieć środki na uzbrojenie i ekwipunek. Dlatego zaczęto nadawać ziemię wojownikom w zamian za służbę wojskową. Nazywane jest to beneficjum. Karol Wielki nie był w stanie zapełnić królewskiego skarbca więc zamiast płacić swym urzędnikom nadawał im majątki ziemskie. Na początku ziemie wracały do majątku króla z momentem zakończenia służby wojskowej przez dana osobę. Z czasem urzędnicy potrafili zapewnić swym potomkom dziedziczenie urzędu w tym także dziedziczenie ziem, co w skutku wykształciło tzw. królewskich lenników. Dysponowali ogromnymi majątkami, które oddawali innym jako lenno, tym samym tworząc swoją własną grupę rycerzy. Lennicy posiadali swoich lenników i w ten sposób powstała drabina feudalna. Pierwszy w hierarchi był król, czyli najwyższy senior zwany suzerenem. Senior miał pod sobą wasala, który z kolei mógł być seniorem dla swojego wasala. Senior nadawał swojemu wasalowi ziemię, czyli lenno, razem z ludnością, która tam zamieszkiwała. Senior gwarantował wasalowi opiekę i ochronę w zamian za to wasal służył seniorowi radą i jak wcześniej wspomniałam zobowiązywał się do służby wojskowej. Początkowo w wypadku śmierci seniora lub wasala nadane tytuły tracił ważność, lecz z czasem nadawanie tytułu stało się dziedziczne. Syn seniora przejmował miejsce ojca, a syn wasala kontynuował obowiązki swego ojca i usługi dla seniora. Z czasem powstał tzw. hołd lenny. Był to ceremoniał w czasie, którego senior nadawał lenno wasalowi. Był dość uroczysty. Wasal klęcząc przed seniorem poddawał mu się jego władzy. Na koniec hołdu Senior wręczał wasalowi jakiś przedmiot symbolizujący nadane ziemie, najczęściej chorągiew lub włócznię. Najniższym szczeblem w hierarchi byli chlopi. Byli oni...