Zmiany społeczne. Temat zmian społecznych jest ciekawy. Nie zdajemy sobie sprawy, ale zmiany społeczne zachodzą codziennie w większej lub mniejszej skali. Na początku musimy odpowiedzieć na pytanie: czym są zmiany społeczne? Polski socjolog Piotr Sztompka określa je jako: „ (…) różnicę między stanem systemu społecznego w jednym momencie czasu i stanem tego systemu w innym momencie czasu.” Różnic takich może być bardzo wiele np. zmiana składu systemu (migracje), zmiana struktury systemu ( zmiana powiązań między elementami systemu), zmiana funkcji pełnionych przez system, zmiana granic systemu, zmiana otoczenia systemu. Zmiany mogą być powodowane przez różne czynniki. Najważniejsze są czynniki kulturowe, a zwłaszcza innowację technologiczne, zmiana przekonań i dyfuzja systemów symboli. Innowację techniczne określają typ społeczeństwa np. rolnicze, industrialne, a także stosunki społeczne zachodzące pomiędzy grupami społecznymi. Przekonania są to poglądy ludzi na temat tego „jak powinno być”. Wielką siłę mają przekonania związane z religią. Według Maxa Webbera protestantyzm stał się podstawą do powstania kapitalizmu. Natomiast dyfuzja, czyli rozpowszechnianie się symboli, dotyczy języka, wartości, norm, technologii. Kolejnym czynnikiem wywołującym zmiany są struktury społeczne. Podstawą zmian struktur społecznych jest nierówność. W społeczeństwie od zawsze istnieje podział na „tych, którzy mają” i na „tych, którzy nie mają”. Ci pierwsi starają się zatrzymać to co już mają, natomiast ci drudzy starają się zdobyć to czego nie mają. Powoduję to wytwarzanie się nacisku politycznego na dokonywanie zmian. Kolejnym czynnikiem powodującym zmiany mogą być procesy demograficzne. Zmiana liczebności populacji wymusza zmianę struktury gospodarczej. Jeśli populacja się powiększa to powstają nowe miejsca pracy, aby zapewnić społeczeństwu żywność, odzież. Zmiany powodują również migrację ludności np. urbanizacja oraz zmiana struktury wiekowej. Zmiany społeczne wiążą się ze sobą, jedne zmiany następują po drugich. Ciąg zmian społecznych następujących i uwarunkowanych przyczynowo nosi nazwą procesu społecznego. Jedną odmian procesu społecznego jest proces kierunkowy. Proces kierunkowy jest nieodwracalny, a każda zmiana przybliża stan systemu do pewnego stanu wyróżnionego. Inną odmianą procesu społecznego jest proces cykliczny. Zakłada on, że stan systemu po pewnym czasie wraca do stanu początkowego. Spośród procesów kierunkowych można wyróżnić procesy rozwoju. Procesy rozwoju, oprócz cech procesów kierunkowych, posiadają dwie ważne cechy: jest napędzany przez mechanizmy...