-problematyka narodowa -synteza sztuki(literatura,muzyka,taniec,sztuki plastyczne) -synkretyzm poety(realizm,fantastyka,impresjonizm w opisach dekoracji, symbolizm) -synteza tradycji dramatu europejskiego: *dramat klasyczny(jedność miejsca,czasu akcji) *dramat romantyczny...