-problematyka narodowa

-synteza sztuki(literatura,muzyka,taniec,sztuki plastyczne)

-synkretyzm poety(realizm,fantastyka,impresjonizm w opisach dekoracji, symbolizm)

-synteza tradycji dramatu europejskiego:

*dramat klasyczny(jedność miejsca,czasu akcji)

*dramat romantyczny (problematyka narodowa,wizyjność scen)

-połączenie konwencji komedii i tragedii

monumentalne elementy teatru Wagnera

-elementy dramatu symbolicznego Ibsena