ESTRY - to związki chemiczne, które powstają w wyniku działania kwasu na alkohol. Reakcja ta nosi nazwę estryfikacji. Przebiega w środowisku kwaśnym - w obecności stężonego kwasu siarkowego (VI). Ogólnie można ją zapisać: KWAS + ALKOHOL -- ESTER + WODA Estry są podstawowymi składnikami zapachów kwiatów, owoców i ziół. Około 6000 różnych estrów znaleziono w tych produktach. Estry kwasów karboksylowych, stanowią największą grupę estrów np. octan etylu CH3COOC2H5 estry kwasów sulfonowych np. benzenosulfonian metylu C6H5SO2CH3, oraz estry tlenowych kwasów nieorganicznych. Estry kwasów karboksylowych są związkami szeroko rozpowszechnionymi w przyrodzie. Liczne estry nadają charakterystyczne zapachy olejkom...