Makbet, stanął w sytuacji tragicznego, ale jakże kuszącego wyboru. Mógł zyskać wszystko: koronę Szkocji, władzę, pozycję, miłość i uznanie ukochanej kobiety. Mógł również wiele stracić, przede wszystkim to, co dla rycerza najistotniejsze: honor, szacunek do samego siebie, wartości którymi się do tej pory w życiu kierował. Wybór Makbeta jest w głównej mierze wyborem moralnym pomiędzy przyzwoleniem na zbrodnię, a niezgodę na nią. Niestety zwycięża żądza władzy i Makbet morduje pomimo wieloletniej przyjaźni z królem oraz dręczącej świadomości, że perfidnie wykorzystuje zaufanie jakim darzy go władca. Z powodu słabości charakteru, magii przepowiedni i konsekwentnej postawy żony bohater uległ. Jedno morderstwo pociąga za sobą następne. Makbet jest nękany wyrzutami sumienia, utratą spokoju- cierpi i zdaje sobie sprawę, że też wkrótce zginie, ponieważ nie może już wpłynąć na zmianę swojego losu. Człowiek za zło wyrządzone musi ponieść konsekwencje.