GMO - organizmy, których geny zostały celowo zmienione przez człowieka. Według art. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, GMO to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji. Zalety żywności GMO Najważniejsze zalety żywności modyfikowanej genetycznie: Genetycznie modyfikowana żywność przed wprowadzeniem na rynek jest szczegółowo i dokładnie badana pod kątem bezpieczeństwa dla ludzi i zwierząt. Rośliny GMO mogą być uprawiane na terenach, gdzie występują nieprzyjazne warunki klimatyczne, takie jak: mróz, wysoka temperatura, susze, nadmiar promieniowania słonecznego. Modyfikacje genetyczne umożliwiają uzyskanie wysokich plonów zbóż przy gorszych warunkach glebowych. Rośliny GMO przyczyniają się do zmniejszenia zużycia pestycydów, ponieważnie muszą być spryskiwane chemikaliami przeciwko szkodnikom i chwastom. Żywność GMO często posiada lepszewalory smakowe bądź zapachowe od tradycyjnej żywności. Żywność modyfikowana genetycznie dłużej pozostaje świeża, co ma duże znaczenie w jej transporcie oraz składowaniu. Żywność modyfikowana genetycznie ma udoskonalony skład chemiczny, dzięki czemu niektóre GMO działają jak leki – „złoty ryż” ma zwiększoną ilość witaminy A prawie dwudziestokrotnie. Argumenty za i przeciw GMO, jakie wynotowałem z prasy w roku 2008. Za Przeciw Przepisy unijne: mówiące między innymi, że państwa członkowskie UE nie mogą zakazywać, ograniczać i utrudniać wprowadzania do obrotu GMO, jeśli zostały one dopuszczone na szczeblu unijnym (chyba że dany kraj udowodni, że GMO stwarza ryzyko dla zdrowia i środowiska-jeszcze tego nie uczyniono) Nie znamy wyników badań na temat wpływu GMO na stan zdrowia ludzi, zwierząt, podczas gdy uprawy ekologiczne, tradycyjne (żywność) są zdrowe. W przeszłości w starej UE były przypadki z zatrucia łańcucha żywnościowego toksynami ,dioxynami, DDT. Z punktu widzenia producenta mogą być bardziej konkurencyjne, ze względu na niższe koszty zabiegów ochronnych (choroby ,szkodniki), paszy. Przejście na GMO grozi...