Ramy czasowe: PL: 1740-1822 Eur: XVIII-XIX Nurty epoki: Klasycyzm - odwołuje się do klasycznych reguł tworzenia sztuki, głosi racjonalizm Cechy: oszczędność wyrazu, spokój,proste linie,ostry kontur,efekt harmonii,oszczędne zdobnictwo Gat: satyra,bajka,komedia, Przedstawiciele: Wolter, Krasicki, Naruszewicz Sentymentalizm - zapomniane uczucie w świecie rozumu Cechy: Czułość,rola serca,wielka waga natury Gat: sielanka, wiersz, powieść sentymentalna Przedstawiciele: Jan Rousseau Rokoko - styl najbardziej ulotny ,ostatnia faza baroku Cechy: charakter ozdobny,dominowała asymetryczność i falistość linii,kolorystyka wnętrza-pastelowe kolory.Główna wartośc-piękno Przedstawiciele: S. Czechowicz, W. Żebrowski, J. Reynolds Kontrreformacja - nurt w Kościele katolickim który był okresem odnowy Marinizm - poezja powinna zaskakiwać czytelnika,zadziwiać metaforami, antytezami Konceptyzm - uwydatniał harmonijne i sprzeczne zależności między zjawiskami.Poprzez środki styl: anafory, oksymorony, gradację, hiperbolę. Doprowadzał utwór do zaskakującej płęty...