Ramy czasowe:

PL: 1740-1822

Eur: XVIII-XIX

Nurty epoki:

Klasycyzm - odwołuje się do klasycznych reguł tworzenia sztuki, głosi racjonalizm

Cechy: oszczędność wyrazu, spokój,proste linie,ostry kontur,efekt harmonii,oszczędne zdobnictwo

Gat: satyra,bajka,komedia,

Przedstawiciele: Wolter, Krasicki, Naruszewicz

Sentymentalizm - zapomniane uczucie w świecie rozumu

Cechy: Czułość,rola serca,wielka waga natury

Gat: sielanka, wiersz, powieść sentymentalna

Przedstawiciele: Jan Rousseau

Rokoko - styl najbardziej ulotny ,ostatnia faza baroku

Cechy: charakter ozdobny,dominowała asymetryczność i falistość linii,kolorystyka wnętrza-pastelowe kolory.Główna wartośc-piękno

Przedstawiciele: S. Czechowicz, W. Żebrowski, J. Reynolds

Kontrreformacja - nurt w Kościele katolickim który był okresem odnowyMarinizm - poezja powinna zaskakiwać czytelnika,zadziwiać metaforami, antytezami

Konceptyzm - uwydatniał harmonijne i sprzeczne zależności między zjawiskami.Poprzez środki styl: anafory, oksymorony, gradację, hiperbolę. Doprowadzał utwór do zaskakującej płęty

Filozofia:

Racjonalizm - wywodził się z krytycyzmu, cechował go kult rozumu. Kartezjusz głosił->rozum to jedyne źródło dochodzenia prawdy.

Deizm - uznaje istnienie Boga jako stwórcy świata bez dalszej ingerencji w nim

Ateizm - odrzuca istnienie Boga uznaje tylko materię

Empiryzm - wiedza powstaje dzięki doświadczeniu

Utylitaryzm - dobro społeczne stanowi jedne kryterium moralnej oceny człowieka

Sensualizm - głosi że wszelka wiedza pochodzi od wrażeń zmysłowych

Iluminacja - stan umysłu w którym człowiek zbliża się do poznania prawdy o świecie, o sobie.