KATOLICYZM - jednostka chorobowa

sklasyfikowana w praktyce klinicznej jako

trwałe lub przemijające uszkodzenie

ośrodkowego układu nerwowego

spowodowane stosowaniem środków

halucynogennych (Radio Maryja),

autosugestią (modły) ,sugestią grupową

odwołującą się do poczucia niskiej wartości

chorego (kazania, spowiedź,społeczność

innych chorych) i innych czynników

warunkowania negatywnego. Objawy:

a) Nerwica natręctw - chory ma potrzebę

realizacji czynności kompensujących

pragnienie pozbycia się poczucia winy i

przypodobania się istocie nadnaturalnej

będącej rzekomo władcą wszechświata.

b) Myślenie magiczne - chory przeświadczony

o prawdziwości swoich urojeń ucieka w

projekcje myślowe systemu nagród i kar za

określone postępowanie.

c) Urojenia i objawy paranoidalne - chory jest

przeświadczony, że cały świat jest sterowany

przez istotę nadnaturalną, która ma swoich

ziemskich przedstawicieli .

d) Stany lękowe i depresyjne - chory może

odczuwać frustracje na tle niespełnienia

wymogów istoty wyższej wynikające z

autosugestii połączonej z negatywnym

wpływem środowiska patologicznie trwałego

(Polska, Watykan,Seminarium)

e) Tendencje samobójcze i aspołeczne - chory

może mieć pragnienie "uświęcającego

cierpienia" oraz wykazywać ochotę jego

realizacji w sposób zagrażający jego zdrowiu

fizycznemu (umartwienia). Może także

wykazywać patologiczną nietolerancję oraz

chęć "nawracania" (także siłą).