KATOLICYZM - jednostka chorobowa sklasyfikowana w praktyce klinicznej jako trwałe lub przemijające uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego spowodowane stosowaniem środków halucynogennych (Radio Maryja), autosugestią (modły) ,sugestią grupową odwołującą się do poczucia niskiej wartości chorego (kazania, spowiedź,społeczność innych chorych) i innych czynników warunkowania negatywnego. Objawy: a) Nerwica natręctw - chory ma potrzebę realizacji czynności kompensujących pragnienie pozbycia się poczucia winy i przypodobania się istocie nadnaturalnej będącej rzekomo władcą wszechświata. b) Myślenie magiczne - chory przeświadczony o prawdziwości swoich urojeń ucieka w projekcje myślowe systemu nagród i kar za określone postępowanie. c) Urojenia i objawy paranoidalne - chory jest przeświadczony, że cały świat jest sterowany przez istotę nadnaturalną, która ma swoich ziemskich przedstawicieli . d) Stany...