Wstęp

1. „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego jako powieść, ukazująca życie człowieka w ekstremalnych warunkach obozu pracy, w których nadrzędnym celem stało się przetrwanie.

2. Życie w trudnych warunkach degenerowało osobowość człowieka. Gustaw Herling-Grudziński uważał, że w tych nieludzkich warunkach postawą heroiczną wykazywali się ci, którzy starali się zachować człowieczeństwo i poczucie własnej godności.

Rozwinięcie

W „Innym świecie” można odnaleźć wiele przykładów postaw heroicznych:

1. Michaił Aleksiejewicz Kostylew:

a) podstawowe informacje o bohaterze;

b) przybliżenie okoliczności, w jakich znalazł się w łagrze;

c) ewolucja świadomości bohatera do zrozumienia, że został niesprawiedliwie osądzony i skazany;

d) samoudręczenie i upór Kostylewa jako postawa heroiczna umożliwiająca mu zachowanie poczucia godności – nie chciał pracować na rzecz systemu, który odebrał mu możliwość normalnego życia.

2. Jewgienija Fiodorowna:

a) podstawowe informacje o bohaterce;

b) przybliżenie jej losów w obozie;

c) miłość do Jarosława R. sprawiła, że Jewgienija niejako odrodziła się, „zmartwychwstała”, odnajdując prawdziwe szczęście;

d) postawa heroiczna – dobrowolnie zgłosiła się na etap do innego obozu po tym, jak jej mąż doprowadził do przeniesienia Jarosława R. z Jercewa. Pozostała wierna ukochanemu mężczyźnie i urodziła jego dziecko, sama umierając przy porodzie.

3. Rusto Karinen:

a) podstawowe informacje o bohaterze;

b) przybliżenie okoliczności, w jakich trafił do obozu;

c) postawa heroiczna – na wieść o wojnie rosyjsko-fińskiej podjął próbę ucieczki z Jercewa, mając świadomość, że do tej pory nikomu się to nie udało.

4. Natalia Lwowna:

a) podstawowe informacje o bohaterce;

b) przybliżenie okoliczności, w jakich trafiła do obozu;

c) ewolucja świadomości Natalii – pod wpływem lektury „Zapisków z martwego domu” Dostojewskiego kobieta zrozumiała, że człowiek ma prawo i może decydować o rodzaju i czasie swej śmierci;

d) postawa heroiczna – samobójcza próba jako wyraz zachowania człowieczeństwa.

5. Gustaw:

a) podstawowe informacje o bohaterze;

b) przybliżenie okoliczności, w jakich znalazł się w obozie;

c) postawa heroiczna – chęć zastąpienia Kostylewa, wyznaczonego na etap do kolejnego obozu, wynikająca z faktu, że Misza po wielu miesiącach otrzymał pozwolenie na spotkanie z matką. Wrażliwość i zrozumienie sytuacji Kostylewa jako wyraz człowieczeństwa.6. Grupa głodujących Polaków:

a) okoliczności przystąpienia Polaków do głodówki;

b) postawa heroiczna – głodówka wbrew regulaminowi obozu mająca na celu wyegzekwowanie warunków amnestii.

Zakończenie

1. Postawy heroiczne omówionych bohaterów udowadniały, że w nieludzkich warunkach obozu pracy człowiek potrafi walczyć o swoje człowieczeństwo i poczucie własnej godności. Zastanów się, dlaczego heroiczne zachowanie skazańców było tak istotne dla Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.