Wstęp 1. „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego jako powieść, ukazująca życie człowieka w ekstremalnych warunkach obozu pracy, w których nadrzędnym celem stało się przetrwanie. 2. Życie w trudnych warunkach degenerowało osobowość człowieka. Gustaw Herling-Grudziński uważał, że w tych nieludzkich warunkach postawą heroiczną wykazywali się ci, którzy starali się zachować człowieczeństwo i poczucie własnej godności. Rozwinięcie W „Innym świecie” można odnaleźć wiele przykładów postaw heroicznych: 1. Michaił Aleksiejewicz Kostylew: a) podstawowe informacje o bohaterze; b) przybliżenie okoliczności, w jakich znalazł się w łagrze; c) ewolucja świadomości bohatera do zrozumienia, że został niesprawiedliwie osądzony i skazany; d) samoudręczenie i upór Kostylewa jako postawa heroiczna umożliwiająca mu zachowanie poczucia godności – nie chciał pracować na rzecz systemu, który odebrał mu możliwość normalnego życia. 2. Jewgienija Fiodorowna: a) podstawowe informacje o bohaterce; b) przybliżenie jej losów w obozie; c) miłość do Jarosława R. sprawiła, że Jewgienija niejako odrodziła się, „zmartwychwstała”, odnajdując prawdziwe szczęście; d) postawa heroiczna – dobrowolnie zgłosiła się na etap do innego obozu po tym, jak jej mąż doprowadził do przeniesienia Jarosława R. z Jercewa. Pozostała wierna ukochanemu mężczyźnie i urodziła jego dziecko, sama umierając przy porodzie. 3. Rusto Karinen: a) podstawowe informacje o bohaterze; b) przybliżenie okoliczności, w jakich trafił do obozu; c) postawa heroiczna – na wieść o wojnie rosyjsko-fińskiej podjął próbę ucieczki z Jercewa, mając świadomość, że do tej pory nikomu się to nie udało. 4. Natalia Lwowna: a) podstawowe informacje o bohaterce; b) przybliżenie okoliczności, w jakich trafiła do obozu; c) ewolucja świadomości Natalii – pod wpływem lektury „Zapisków z martwego domu” Dostojewskiego kobieta...