Definicja grzechu „Grzech - to czyn, słowo lub pragnienie przeciwne prawu wiecznemu” św. Augustyn Źródło grzechu „Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwo, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. To właśnie czyni człowieka nieczystym” (Mt 15, 19-20a) Źródła pokus Człowiek , Świat, Szatan Świat - Świat (otoczenie) jest dobry, bo stworzył go Bóg, jednak i w naszym otoczeniu mamy do czynienia z wieloma pokusami (zachętami do grzechu). Szatan Nie może człowieka skłonić wprost do grzechu, ale może to czynić podsuwając konkretne obrazy i pobudzając naszą wyobraźnię. Człowiek wobec pokusy - Grzechem jest zgoda woli na pokusę, a nie samo odczuwanie pokusy - Nie wolno narażać się na pokusę - Mamy obowiązek być czujni i przygotowani na jej odparcie Pokusa może mieć dodatni wpływ na człowieka, jako czynnik mobilizujący jego siły duchowe Skutki grzechu--------Grzech osłabia lub niszczy człowieka w trzech sferach: Relacji człowieka do Boga człowieka do innych ludzi, człowieka do siebie samego Podział grzechów Podział klasycznyze względu na wagę: Grzech lekki (powszedni) Grzech ciężki (śmiertelny) Warunki popełnienia grzechu ciężkiego Pełna świadomość , Pełna dobrowolność, Poważna materia Warunki te muszą wystąpić jednocześnie Pełna świadomość Pełna świadomość ma miejsce gdy potrafię rozeznać rangę grzechu i jego konsekwencje Świadomość może ograniczyć ignorancja. Rozróżniamy dwa rodzaje ignorancji: . Zawiniona - zwiększa odpowiedzialność . Niezawiniona - może zmniejszyć a nawet uwolnić od ciężkiej odpowiedzialności Pełna dobrowolność Do popełnienia grzechu ciężkiego (śmiertelnego) potrzeba całkowitej dobrowolności. Nie tylko dopuszczam się grzechu, ale jednocześnie pragnę go popełnić. Poważna materia Materię ciężką uściśla dziesięć przykazań zgodnie z odpowiedzią jaką Jezus udzielił bogatemu młodzieńcowi: Reakcja łańcuchowa „Grzech powoduje skłonność do grzechu; rodzi wadę wskutek powtarzania tych samych czynów” KKK 1865 W rezultacie grzech umacnia się w człowieku, ale nie może całkowicie zaćmić zmysłu moralnego człowieka. Mówimy wtedy o wadzie, która może prowadzić do grzechów głównych. Dlatego „główne”, bo powodują popełnianie innych grzechów i powodują powstawanie innych wad. Wymiar społeczny grzechu Grzech to czyn osobisty, ale w niektórych sytuacjach możemy ponosić współodpowiedzialność za grzechy innych. Sytuacja taka ma miejsce gdy: Uczestniczymy w nich bezpośrednio i dobrowolnie Nakazujemy je, zlecamy, pochwalamy lub aprobujemy Nie wyjawiając ich lub nie przeszkadzając im, mimo że jesteśmy do tego zobowiązani ...