1.Napisz wzory: a)3,3-dimetylopentanal: CH3-CH2-C(do goryCH3, na dole CH3)-C(po boku dwie kreski O a po drugiej H) b)2-metylobutanal: CH3-CH2-CH(do gory CH3)-C(dwie kreski O jedna kreska H) c)butan-2-on: CH3-C(na dole dwie kreski O)-CH2-CH3 d)3-etylopentan-2-on: CH3-C(na dole dwie kreski O)-CH(na dole C2H5)-CH2-CH 2.Podaj wzory 3 izomerycznych aldehydów o wzorze sumarycznym C4H80 i nazwij je. a)CH3-CH2-CH2-C(dwie kreski O jedna kreska H) b)CH3-CH(na dole CH3)-C(jedna kreska H dwie kreski O) c)CH3-C(na dole dwie kreski O)-CH2-CH3 3. Dokończ reakcje i nazwij produkty: a)CH3OH +CuO HCHO + Cu + H2O – kwas mrowkowy b)CH3CHO +Ag20 CH3COOH + 2 Ag-kwas octowy Powyższa reakcja( b) to próba Tollensa potwierdzająca właściwości redukujące aldehydów. Na ściankach probówki (w czasie ogrzewania na łaźni wodnej)pojawia się srebrny nalot. Reakcja ta pozwala wykryć aldehydy / związki redukujące Izomeryczne ketony nie dają tej próby. 4.Próba Trommera polega na działaniu na aldehyd wodorotlenkiem miedzi (II) Następuje zmiana barwy z niebieskiej na ceglastoczerwona. Napisz przykładową reakcję , w której wykorzystasz próbę Trommera CH3CHO + 2 Cu(OH)2 --T- CH3COOH + Cu2O + 2 H2O 4.Zaprojektuj doświadczenie, za pomocą którego odróżnisz propanal od propanonu. a) Jedną ze substancji dodajemy do probówki ze świeżo strąconym wodorotlenkiem miedzi (II). Probówkę podgrzewamy Substancja A b) Jedną ze substancji dodajemy do probówki ze świeżo strąconym wodorotlenkiem miedzi (II). Probówkę podgrzewamy Substancja B Obserwacje: W jednej probówce zaobserwowano zmianę barwy z nieibeskiej na ceglastoczerwoną. W drugiej nie zaobserwowano objawów reakcji. Wniosek: W probówce, której zawartość zmieniła barwę był propanal, a w drugiej propanon. 5.Narysuj wzory strukturalne...