1. W którym roku papież przybył po raz pierwszy do Polski? 1979r 2. Podaj imiona rodziców Karola Wojtyły. Karol, Emilia 3. W jakiej miejscowości urodził się Karol Wojtyła? W Wadowicach 4. Jak miał na imię brat papieża? Edmund 5. Jaki zawód wykonywał brat papieża? Był lekarzem 6. Kim był tata Karola Wojtyły? Był urzędnikiem wojskowym w randze porucznika 7. Czy młody Lolek był ministrantem? Tak 8. Na jakiej pozycji grał najczęściej w piłkę nożną? Bramkarz 9. W którym roku zdał maturę? 1938r. 10. Jakie studia rozpoczął po zdaniu matury? Polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego 11. W którym roku przeniósł się wraz z tatą do Krakowa? 1938r. 12. Czy młody Karol pracował jako robotnik? Tak 13. W którym roku wstąpił do seminarium? 1942r. 14. Podaj datę święceń kapłańskich Karola Wojtyły. 1 listopada 1946r. 15. Gdzie wyjechał po święceniach ks. Karol Wojtyła? Do Rzymu 16. Gdzie pracował jako wikariusz? Niegowić – parafia św. Floriana w Krakowie 17. Jak nazywała młodzież ks. Karola Wojtyłę? Młodzież nazywała go „wujkiem” 18. Gdzie zastała ks. Karola Wojtyłę decyzja o nominacji biskupiej? Na „kajakach” 19. W którym roku został biskupem? 1958r. 20. W którym roku został arcybiskupem? 30 grudnia 1963r. 21. W którym roku został mianowany kardynałem? 1967r. 22. Ile miał lat, gdy został kardynałem? 48 lat 23. Czy kardynał Karol Wojtyła głosił rekolekcje papieżowi? Tak był to Paweł VI 24. Podaj dokładną datę wyboru na papieża kardynała Wojtyły. 16 października 1978r. 25. Podaj dokładną...