Społeczeństwo obywatelskie jest nieodzownym elementem funkcjonowania każdego państwa, w którym mamy do czynienia z demokratycznym ustrojem. Podstawą, którego jest założenie, że władza pochodzi od ludu, w związku z tym to społeczeństwo powinno mieć udział i wpływ na władzę w kraju. Polskie społeczeństwo obywatelskie jest młode pod względem tradycji. Co prawda w czasach komunistycznych wywiązywały się inicjatywy obywatelskie, jednak zdecydowana większość spośród nich była jedynie wyrazem buntu. Można śmiało stwierdzić, że polskie społeczeństwo kształtowało się wraz z przemianami politycznymi. Spójrzmy na społeczeństwo obywatelskie przez pryzmat działu w życiu politycznym. Bezsprzecznie nie jest on zadowalający. Zaangażowanie w bezpośrednie formy sprawowania władzy tzn. wybory są bardzo niewielkie. Świadczą o tym m.in. niskie frekwencje wyborcze, tak w wyborach samorządowych, jak i lokalnych oraz referendach. Ponadto możemy dostrzec mierne zainteresowanie życiem społeczeństwa lokalnego. Masowo odbywają się migracje do dużych miast, najczęściej w poszukiwaniu pracy; przez co obywatele nie odczuwają żadnego mentalnego związku z miejscem, w którym mieszkają. Polskie społeczeństwo bezdyskusyjnie potrzebuje zjednoczenia i wyraża chęć uczestniczenia w życiu politycznym tylko wtedy, gdy każdy widzi realny skutek swych działań. Mimo jego braku w ostatnim czasie powstały ruchy społeczne, Przeciwną reakcję do wyżej wymienionej ingerencji w świat polityki wywołują problemy społeczne i socjalne. W naszym kraju...