Budowa serca Serce ma kształt bryły zwężonej u dołu o wielkości Zaciśniętej pieści. Jest zbudowane z tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej serca. Narząd ten otacza błona, zwana osierdziem, która chroni go przed urazami. Serce składa się z dwóch przedsionków oraz dwóch komór. Jego prawą i lewą część oddziela ściana z mięśni, zwana przegrodą. Uniemożliwia ona mieszanie się krwi natlenionej z odtlenioną. Między przedsionkami a komorami oraz na pograniczu komór i tętnic znajdują się zastawki. Dzięki tym błoniastym tworem krew płynie przez serce tylko w jedną stronę: z przedsionków do komór, a następnie do tętnic. Ściany komór są znacznie grubsze niż ściany przedsionków, dlatego komory kurczą się z większą siłą. Nieustanne skurcze serca powodują, że zużywa ono ogromną ilość energii, a co za tym idzie potrzebuje dużych dostaw tlenu i substancji odżywczych. Krew pompowana przez serce nie jest w stanie zaopatrzyć każdej jego komórki w potrzebne związki. Dlatego dostarcza ich krew płynąca w sieć naczyń wieńcowych odchodzących od aorty. Naczynia te oplatają serce i docierają do każdej komórki mięśniowej. NACZYNIA KRWIONOŚNE Naczynia krwionośne możemy podzielić na trzy grupy: -ŻYŁ -KAPILARY czyli naczynia włosowate -TĘTNICE Tętnice zbudowane są z trzech warstw: - wewnętrznej zbudowanej z śródbłonka, warstwy włókien kolagenowych i włókien sprężystych. - środkowej utworzonej z mięśni gładkich i włókien sprężystych o układzie okrężnym. - zewnętrznej (PRZYDANKI) zbudowanej z tk. łącznej wiotkiej z licznymi włóknami kolagenowymi i sprężystymi ułożonymi podłużnie. Budowa żył, które tak jak i tętnice zbudowane...