1. Aresztowanie Józefa K. w dniu jego trzydziestych urodzin.

2. Rozmowa bohatera z nadzorcą, po której wciąż nie znał stawianych mu zarzutów.

3. Wyjście do pracy w asyście trzech urzędników, którzy byli obecni w jego mieszkaniu podczas aresztowania.

4. Powrót Józefa do domu i rozmowa z panią Grubach.

5. Późna wizyta K. w mieszkaniu panny Bürstner zakończona sprzeczką.

6. Telefoniczne powiadomienie o terminie pierwszego przesłuchania bohatera.