1. Aresztowanie Józefa K. w dniu jego trzydziestych urodzin. 2. Rozmowa bohatera z nadzorcą, po której wciąż nie znał stawianych mu zarzutów. 3. Wyjście do pracy w asyście trzech urzędników, którzy byli obecni w jego mieszkaniu podczas aresztowania. 4. Powrót Józefa do domu i rozmowa z...