I. Literatura podmiotu: 1. Bruegel P., Upadek Ikara, [w:] www.Kaczmarski.friko.pl/bruegel_ikar.html. 2. Hemingway E., Stary człowiek i morze, Warszawa 2002. 3. Mickiewicz A., Dziady cz. III, Warszawa 1986. 4. Miłosz Cz., Campo di Fiori, [w:] Bobiński W., Barwy epok. Kultura i literatura. cz.3, Warszawa 2001, s. 309 5. Soyka S., Tolerancja, [w:] www.spiewnik.gower.pl II. Literatura przedmiotu: 1. Budrecki L., Behawioryzm, s. 95, 97, 99, [w:] Brodzka A., Puchalska M., Semczuk M., Słownik literatury polskiej XX wieku, Wrocław 1993. 2. Łempicka Z., Skorupka S., Anderska H., Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1968, s. 733. 3. Nosowska D., Leksykon motywów literackich, Bielsko – Biała 2004. 4. Pieróg S., Mesjanizm, s. 536 – 540, [w:] pod red.: Bachórz J., Kowalczykowa A., Słownik literatury polskiej XIX wieku, Wrocław 1994. 5. Sikora W., Upadek Ikara ok. 1555 – 1560, [w:] Wielcy malarze, 1999, nr 56, s. 6-7 6. Stala M., Literatura polska. Romantyzm, Kraków 2003. III. Ramowy plan wypowiedzi: Wstęp: - Samotność częstym motywem w literaturze i sztuce - Wyjaśnienie pojęcia „samotność” Teza: Zagubienie i samotność nieodłącznym elementem w życiu człowieka Rozwinięcie: 1. Samotność człowieka...