I. Literatura podmiotu:

1. Bruegel P., Upadek Ikara, [w:] www.Kaczmarski.friko.pl/bruegel_ikar.html.

2. Hemingway E., Stary człowiek i morze, Warszawa 2002.

3. Mickiewicz A., Dziady cz. III, Warszawa 1986.

4. Miłosz Cz., Campo di Fiori, [w:] Bobiński W., Barwy epok. Kultura i literatura. cz.3, Warszawa 2001, s. 309

5. Soyka S., Tolerancja, [w:] www.spiewnik.gower.pl

II. Literatura przedmiotu:

1. Budrecki L., Behawioryzm, s. 95, 97, 99, [w:] Brodzka A., Puchalska M., Semczuk M., Słownik literatury polskiej XX wieku, Wrocław 1993.

2. Łempicka Z., Skorupka S., Anderska H., Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1968, s. 733.

3. Nosowska D., Leksykon motywów literackich, Bielsko – Biała 2004.

4. Pieróg S., Mesjanizm, s. 536 – 540, [w:] pod red.: Bachórz J.,

Kowalczykowa A., Słownik literatury polskiej XIX wieku, Wrocław 1994.

5. Sikora W., Upadek Ikara ok. 1555 – 1560, [w:] Wielcy malarze, 1999, nr 56, s. 6-7

6. Stala M., Literatura polska. Romantyzm, Kraków 2003.

III. Ramowy plan wypowiedzi:

Wstęp:

- Samotność częstym motywem w literaturze i sztuce

- Wyjaśnienie pojęcia „samotność”

Teza: Zagubienie i samotność nieodłącznym elementem w życiu człowieka

Rozwinięcie:

1. Samotność człowieka umierającego. Upadek Ikara, Bruegel Pieter,

2. Samotność wiodącym motywem w wierszu Campo di Fiori Czesława Miłosza,

3. Samotność pisarza – ucieczka w odosobnienie. Dziady cz. III, Mickiewicz A.,

4. Tolerancja lekiem na samotność. Piosenka Tolerancja S. Soyki,

5. Starość skazująca człowieka na samotność. Stary człowiek i morze, Hemingway E.,

Wnioski:

- Samotność nieodłącznym elementem w życiu człowieka

- Różnorodne motywy samotności i zagubienia człowieka w świecie

IV. Materiały pomocnicze:

1. Plakat

2. Płyta CD z nagraniem S. Soyki Pt.: Tolerancja

3. Kartka A4 z wierszem Cz. Miłosza Pt.: Campo di Fiori

4. Cytaty z wybranych utworów