Media rozwijają się od ponad dwustu lat. Z początku były to lokalne gazety, nie dość, że o małym zasięgu, to dostępne jedynie dla nielicznej grupy ludzi, która w ówczesnych czasach potrafiła czytać. Dziś, chociażby dzięki przeróżnym prenumeratom, możemy dostać gazetę z każdego zakątka świata. Dzięki różnorodnym wynalazkom (anteny satelitarne, telewizja, modem) szybkość przepływu informacji zwiększa się w zadziwiającym tempie. Bez wątpienia ma to wpływ na życie kulturalne, społeczne, polityczne i rodzinne każdego z nas. Media odgrywają wielką rolę we wszystkich dziedzinach życia: - kreują politykę - kształtują obraz społeczeństwa - pośredniczą w wymianie informacji oraz dóbr kultury i nauki - kreują naszych idoli, ukazują autorytety i wzory do naśladowania - współtworzą system wartości, dzięki swej niewyobrażalnej sile sugestii kształtują życiowe aspiracje ludzi, nierzadko mają wpływ na podejmowane prze nich decyzje życiowe - wpływają na życie rodziny; są jakby uczestnikiem życia codziennego - wpływają na emocje człowieka, na jego światopogląd, sposób wypowiadania się Na ww. przykładach doskonale widać, jak wielkie oddziaływanie mają media w życiu człowieka. Dlatego też, ważne jest, by dostrzegać zarówno ich dodatnie, jak i ujemne strony. Środki masowego przekazu niosąc ze sobą treści przekazywane za pośrednictwem obrazu, dźwięku, druku czy rysunków poszerzają zakres wiedzy człowieka, kształtują przechowywane w podświadomości wyobrażenie o otaczającym nas świecie a także o panujących zasadach i normach w poszczególnych dziedzinach życia. Informacje te wpływają tez na kształtowanie się świadomości oraz rozwój osobowy człowieka. Pozytywne strony mediów są chętniej dostrzegane przez współczesnych ludzi, bowiem nikt nie lubi słuchać i dyskutować o negatywnych aspektach telewizji czy komputera, które potrafią w ogromnej części wypełnić życie wielu ludzi, nierzadko kojarzą się też z nowoczesnością i tzw. jedynym „oknem na świat”. To, co nowoczesne zaś w opinii wielu ludzi uchodzi za doskonałe. Poziom negatywnego oddziaływania poszczególnych rodzajów mediów zależy od ich stopnia dostępności jak również od sposobu przekazywania informacji. Na pewno inny wpływ maja media na osobę dorosła a inny na dziecko czy młodzież. Młody człowiek, nie mający jeszcze doświadczenia i sprecyzowanego poglądu na świat jest bardziej podatny na negatywny wpływ mediów. Bardzo ważne jest to, by zwłaszcza rodzice zdawali sobie sprawę z niekontrolowanego wpływu telewizji i komputera na wychowanie dzieci. Telewizory posiadają niemal wszystkie rodziny w kraju. Peter Sellers powiedział...