I. LITERATURA PODMIOTU:

1. Anonim, Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią. [W:] Starożytność-Oświecenie, Marii Adamczyk, Bożeny Chrząstkowskiej, Józefa Tomasza Pokrzywniaka, WSiP, Warszawa 1998,

ISBN 83-02-04889-5

2. Anonim, Skarga umierającego. Dostępny w World Wide Web: http://literat.ug.edu.pl/poezjas/005.htm

3. Holbein Hans, Danse Macabre. Dostępny w World Wide Web:

http://gosc.pl/files/12/11/30/285165_Holbeindeath_34.jpg

II. LITERATURA PRZEDMIOTU:

1. Holbein Hans, Cykl Drzeworytów Taniec Śmierci Dostępny w World Wide Web:

http://www.godecookery.com/macabre/holdod/holdod.htm

2. Anonim, Zestawienie Drzeworytów Hansa Holbeina i Rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią

3. Zdzisława Libera, Jadwiga Pietrusiewiczowa, Jadwiga Rytel, Od średniowiecza do oświecenia, WSiP, Warszawa 1988, ISBN 83-01-07620-8, strony 40-42

4. Jerzy Komar, Andrzej Lubach, Stanisław Strupkiewicz, Irena Skrzypowska, Literatura Polska do początku XIX wieku, WSiP, Warszawa 1974, strony 22-23

5. Jude Welton, Patrząc na malarstwo, Wydawnictwo dolnośląskie, Wielka Brytania 1994, ISBN 83-7023-300-7, strona 24

III. RAMOWY PLAN WYPOWIEDZI:

1. Określenie problemu:

a) Motyw śmierci częstym motywem tekstów literackich i sztuce

b) Pytania, na które chcę odpowiedzieć: "Czym jest śmierć?", "Co dzieje się po śmierci?".

2. Kolejność prezentowanych treści:

a) Omówienie tematu

*Określenie pojęcia śmierci

* Określenie czasu największego zainteresowania tematem śmierci

b) Przedstawienie utworu pt. "Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią"

* Opis wydarzeń

* Czas wydarzeń

* Miejsce wydarzeń

* Motyw śmierci w utworze

c) Przedstawienie utworu pt. "Skarga umierającego"

* Opis wydarzeń

* Czas wydarzeń

* Miejsce wydarzeń

* Motyw śmierci w utworze

d) Przedstawienie obrazu "Danse Macabre"

* Przedstawienie autora

* Interpretacja obrazu

IV WNIOSKI:

1. Nie wiadomo dokładnie czym jest śmierć

2. Każdego człowieka w końcu spotka śmierć

V. MATERIAŁY DODATKOWE:

1. Karta z cytatami

2. Miniatura obrazu "Danse Macabre"