SSAKI A. OGÓLNY PLAN BUDOWY CIAŁA SSAKÓW, POKRYCIE CIAŁA, UKŁAD KRWIONOŚNY I ODDECHOWY. WYJAŚNIC PRZYCZYNY STAŁOCIEPLNOŚCI SSAKÓW. Ssaki stanowią grupę kręgowców, która dzięki swej wysokiej organizacji potrafi przystosować się do życia w różnorodnych środowiskach. Żyją na powierzchni ziemi i pod nią, na terenach otwartych i w najgęstszych lasach i zaroślach, w wodzie słonej i słodkie , w powietrzu, na bagnach i pustyniach, a także w górach znacznie powyżej granicy roślinności. W rozwoju ewolucyjnym zwierząt ssaki stanowią grupę o najlepiej rozwiniętym ośrodkowym układzie nerwowym. Wysoki rozwój mózgu sprawia, iż wszystkie reakcje nerwowe ssaków są znacznie silniej wyrażane niż u innych zwierząt, a narządy zmysłów osiągają dużą sprawność. Doskonale wykształcone narządy słuchu i węchu umożliwiają im zdobywanie pokarmu, obronę przed wrogami, a w okresie rozmnażania – odszukanie partnera. Drugą istotną cechą ssaków jest stałocieplność. Jest ona wynikiem działania wewnętrznych mechanizmów termoregulacji, które umożliwiają zachowanie stałej temperatury ciała niezależnie od temperatury otoczenia. Termoregulacja polega na utrzymaniu stanu równowagi pomiędzy ilością ciepła wytwarzanego w organizmie w procesach przemiany materii, a ilością ciepła oddawanego do otoczenia. Ważną rolę w termoregulacji odgrywa izolacja cieplna ciała od otoczenia, na którą składają się podskórna tkanka tłuszczowa i pokrywa włosowa. Sierść, będąca jedną z najbardziej charakterystycznych cech ssaków, jest rozmaicie wykształcona w zależności od środowiska, w którym zwierzę żyje. Na przykład wydra wytwarza gęste i miękkie włosy wełniste, pełniące rolę izolacyjną, a dzik pokryty jest rzadszą sierścią ościstą. Z kolei pysk lisa zaopatrzony jest we włosy czuciowe, spełniające funkcję narządu dotyku. Szczególnie oryginalną pokrywę posiada jeż, którego włosy przekształciły się w kolce. Szkielet jest prawie całkowicie skostniały. Występuje duża mózgoczaszka. Liczba kości w czaszce w porównaniu z gadami ulega redukcji. Kości czaszki połączone są szwami. Występuje wtórne podniebienie kostne oddzielające jamę nosową od jamy ustnej. Prawie wszystkie ssaki mają zęby (brak ich na przykład u kolczatki, mrówkojadów, fiszbinowców), które występują zwykle w dwóch pokoleniach: mleczne i stałe. Są zróżnicowane na siekacze, kły, przedtrzonowe i trzonowe. Kręgosłup zbudowany jest z kręgów płaskich. Odcinek piersiowy wraz z żebrami tworzy klatkę piersiową. Kręgi krzyżowe zrastają się w jedną kość połączoną z miednicą. Rys. Szkielety kończyn przednich ssaków i człowieka Rys. Szkielet ssaka (krowy) Oprócz...