DZIAŁ 1 COMPLETE 1 Ile miejsca powinno przypadać na jedno stanowisko komputerowe: a) 5m2 pow. 2,32 m wys. b)12m2 pow. 1,95 m wys. c) 6m2 pow. 3,3 m wys. d) 7m2 pow. 2,15 m wys. {poprawna odpowiedź to c) przy jednym stanowisku, jeżeli natomiast w pomieszczeniu znajduje się więcej niż jedno stanowisko pracy minimalna odległość między sąsiadującymi monitorami powinna wynosić odpowiednio 60 cm.} 2 W co powinno być wyposażone stanowisko pracy oprócz zestawu komputerowego: a) krzesło, biurko, oświetlenie, urządzenie zapewniające mikroklimat b) biurko, wiatrak, wieża, książki c) stół, książki, krzesło d) podkładka pod mysz, oświetlenie, wiatrak {poprawna odpowiedź to a) przy tak przygotowanym stanowisku pracy można uniknąć wielu dolegliwości związanych z pracą przy komputerze np.: ból głowy, kręgosłupa, łzawienie, napięcie mięśni itd.} 3 Jednym z największych zagrożeń dla człowieka ze strony komputera jest: a) pole elektrostatyczne b) pole elektromagnetyczne i promieniowanie cieplne c) promieniowanie nadfioletowe i rentgenowskie d) wszystkie odpowiedzi są właściwe {poprawna odpowiedź to d) zestaw komputerowy emituje wszystkie wymienione wyżej pola i promieniowania.} 4 Jak należy postępować gdy poszkodowany jest nie przytomny, brak oddechu, tętno wyczuwalne: a) sztuczne oddychanie 1 oddech na 5 sekund, po minucie sprawdzić czynności życiowe b) zastosować terapię wstrząsową c) ułożyć poszkodowanego w bezpiecznej pozycji d) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna {poprawna odpowiedź to a) czynności należy powtarzać na zmianę do przywrócenia oddechu i krążenia lub do przybycia lekarza} 5 W jakiej odległości powinien znajdować się monitor od oczu użytkownika: a) ok. 50 cm b) optymalnie 70 cm c) minimalnie 20 cm d) maksymalnie 120 cm {poprawna odpowiedź to b) jest to optymalna odległość. Zbyt duża lub zbyt mała odległość może spowodować problemy z oczami. DZIAŁ 2 COMPLETE 6 Liczba 125 w systemie dziesiętnym to w systemie dwójkowym: a) 1111101 b) 1101011 c) 1010100 d) 1011111 {poprawna odpowiedź to a) ponieważ 125/2|1 wynik zawsze czytamy od dołu do góry 62/2|0 31/2|1 15/2|1 7/2|1 3/2|1 1/2|1 0 7 Liczba 233 w systemie dziesiętnym to w systemie ósemkowym: a) 125 b) 256 c) 351 d)185 {poprawna odpowiedź to c) ponieważ 233/8=29|1 wynik zawsze czytamy od dołu do góry 29/8=3|5 3/8=0|3 8 Liczba 466 w systemie dziesiętnym to w systemie szesnastkowym: a) 1D2 b) 4F c) 2D d) 7D1 {poprawna odpowiedź to a) ponieważ 466/16=29|2 wynik zawsze czytamy od dołu do góry 29/16=1|13(D) 1/16=0|1 9 Jak inaczej nazwać system ósemkowy: a)oktalnym b)bajtowym c)oktagonalym d)odpowiedzi a) i c)...