II wojna światowa przyniosła najwięcej ofiar w historii ludzkości. W tym czasie popełniono wiele zbrodni powszechnie uważanych za zbrodnie przeciw ludzkości. Największe prześladowania były stosowane przeciwko Żydom. Całą nagonkę na naród żydowski rozpętał Adolf Hitler. Zakładano całkowitą eksterminację narodu żydowskiego. Już na samym początku w miastach tworzono specjalne dzielnice tzw. Getta.Były to obszary izolujące ich całkowicie od reszty społeczeństwa. Śmiertelność była szokująca. Ludzie konali z braku jedzenia, brudu czy chorób, które nie były leczone.Hitler szukał sposobu, aby jak najprościej mordować jak najwięcej osób.Z czasem zaczęto likwidację tych miejsc a ich mieszkańców wywożono do obozów zagłady.W rozbudowanym systemie obozów hitlerowskich podstawową rolę odgrywały obozy koncentracyjne. Ogółem na terenie Polski w latach 1939 â“ 1945 hitlerowcy zorganizowali 9 tys. obozów i podobozów, przez które przeszło 18 mln więźniów i jeńców wojennych z 30 krajów świata. Wszystkie typy obozów koncentracyjnych miały za zadanie stosowanie terroru, eksploatację siły roboczej oraz fizyczne wyniszczanie narodów, przede wszystkim narodu polskiego i żydów. Od 1941 r. spełniały one także funkcję ośrodków zagłady; zaczęto w obozach budować komory gazowe. Pierwszą komorę gazową zbudowano w utworzonym w maju 1940 r. obozie Auchwitz (Oświęcim).Łącznie w Polsce było ponad 2 tys. obozów, podobozów, filii i komand. Do największych obozów koncentracyjnych w Polsce zaliczamy: Sztutowo, Majdanek, Oświęcim-Brzezinka, Treblinka. Szacuje się, iż w obozach hitlerowskich zginęło 11 mln osób. Pierwszym obozem koncentracyjnym na ziemiach polskich był położony na wschód od Gdańska â“ obóz w Stutthofie (Sztutowo). Przebywało tam 1100 więźniów.Pierwszymi więźniami byli przedstawiciele inteligencji, księża i żołnierze . Do 1942 r. 90% więźniów stanowili Polacy byli to chłopcy i 80-letni starcy. W połowie 1940 r. przybyły do Stutthofu pierwsze kobiety. Od IX 1939 do IX 1941 zginęło wskutek głodu, zimna, chorób w Sztutowie i podobozach blisko 2 tyś. więźniów. Największa śmiertelność panowała w czasie ciężkiej zimy 1939/40. Więźniowie spali w barakach nie mających okien i drzwi, na słomie rozłożonej na podłodze. Wielu więźniów zginęło od bicia pałkami i karabinami przez esesmanów, tak w czasie pracy, jak i na blokach. Inni ginęli zastrzeleni w czasie próby ucieczki z obozu. W masowych egzekucjach 1939/40 zginęło wielu działaczy Polonii oraz Żydów z Gdańska. Od połowy 1944 masowe egzekucje przeprowadzano w komorze gazowej. W końcu V 1944 po raz pierwszy użyto jej do uśmiercania...