TEMAT: "Wizerunek uwodzicielki w utworach literackich z różnych epok. Scharakteryzuj je na podstawie analizy wybranych przykładów.” I Literatura podmiotu: -Gombrowicz Witold, Ferdydurke, Warszawa 1987, ISBN 83-7052-804-X -Homer, Odyseja, Kraków 2002, ISBN 83-204-2933-1 -Nałkowska Zofia, Granica, Łódź 1999, ISBN 83-7231-731-3 -Prus Bolesław, Lalka, Kraków 1991, ISBN 83-89522-39-X -Reymont W.S., Chłopi, Kraków 1991, ISBN 83-06-00041-2 -Schulz Bruno, Sklepy cynamonowe, Warszawa 1998, ISBN 83-7250-150-5 II Literatura przedmiotu: -Donimirski A., Kobiety z mitów i legend. Szkice biograficzne, Katowice 1988, ISBN 83-04-04606-7 -Dziechcińska H., Kobieta w życiu i literaturze XVI i XVII wieku; zagadnienia wybrane, Warszawa 2001, ISBN 83-7337-189-3 -Ratajczak J., Umrzeć z miłości. Szkice o romansach młodopolskich, Wrocław 1999 III Ramowy plan prezentacji: Wstęp: Literatura wykazuje niesłabnące zainteresowanie kobiecą psychiką i funkcją kobiety w świecie. Rozwinięcie: 1.Homer, Odyseja: Świadome męskiej słabości Syreny z ,,Odysei” Homera kuszą Odysa obietnicą wyjawienia mu największych prawd świata, a czarodziejka Kirke szybko przekonuje króla Itaki, by pozostał w jej królestwie zapewnieniem, że odzyska u jej boku stracone siły i energię niezwyciężonego władcy. 2.Prus Bolesław, Lalka: Prus odkrywa tajniki psychiki uwodzicielki niezdolnej do miłości i na przykładzie Izabeli Łęckiej pokazuje mechanizm samoobrony przed tym psychicznym kalectwem. Izabela podświadomie okrutnie torturuje rozkochanego w niej mężczyznę w akcie zemsty na człowieku obdarzonym głębokimi uczuciami. 3.Nałkowska Zofia, Granica: Na przykładzie tej drugoplanowej postaci pisarka tworzy studium psychologiczne kobiety owładniętej patologicznym strachem przed starością i przypisaną jej przez naturę funkcją matki czy żony. Niezdolna do miłości pani Niewieska obsesyjnie otacza się mężczyznami, którzy mają ustawicznie potwierdzać jej powoli więdnącą już kobiecość. 4. Reymont...