Szkolenie najkorzystniejszym motywatorem dla pracownika O efektywności pracownika decyduje wiele czynników związanych ze sferą zawodową. Do najważniejszych z nich należy motywacja. Jest ona rozumiana jako proces rządzący wyborem, którego dokonuje jednostka, kierując się dążeniem do osiągnięcia celów będących wynikiem cenionych przez nią wartości, tj. tego wszystkiego, co jest godne jej pożądania. Według Cz. Sikorskiego, motywacja rozumiana jest jako proces nieodwiecznie towarzyszący procesom wymiany między pracownikami a zatrudniającą go organizacją. Wymiana jest istotą motywacji. Pracownik chcąc uzyskać określone wartości, zawsze musi za nie zapłacić organizacji określonym wkładem własnym. Motywacja to zatem nic innego, jak gotowość do pewnego wkładu, do poniesienia pewnych kosztów, po to, aby uzyska coś dla siebie cennego. Motywacja jest tym większa, im więcej jesteśmy gotowi poświęcić, aby osiągnąć oczekiwaną nagrodę. W teorii wymiany obowiązuje zasada wzajemności. . Motywacja stanowi zasadnicze narzędzie kształtowania u pracowników ochoty i mobilizacji do pracy. Motywowanie pracowników ma doprowadzić do wzrostu efektywności ich działań, przez co całe przedsiębiorstwo uzyska szansę rozwoju i osiągnięcia sukcesu. Każda organizacja tworzy własny system motywacyjny, czyli system oddziaływania swoich uczestników, którego celem jest zachęcanie ich do podejmowania zachowań korzystnych oraz unikania zachowań niekorzystnych. Pracownicy cenią sobie dużo wyżej od bonusów, nagród i innych motywatorów typowo finansowych uznanie przełożonych, dobrą komunikację w pracy, możliwość awansu czy zdobycia wiedzy Możliwość rozwijania swojej kariery, swoich zawodowych kompetencji – między innymi poprzez szkolenia – to dla wielu osób element decydujący o funkcjonowaniu w danej organizacji. Jeżeli furtka do kariery jest zamknięta, jest niemalże pewne iż osoby kreatywne i ambitne poszukają sobie innego miejsca pracy. Szkolenia pracowników w organizacjach w zakresie różnych umiejętności są coraz częściej uznawane za działalność o priorytetowym znaczeniu. W warunkach gospodarki rynkowej kapitał ludzki może okazać się jedynym czynnikiem, za pomocą którego firmy mogą skutecznie konkurować Szkolenia spełniają nie tylko funkcję motywatora, ale też pozwalają na podniesienie kompetencji zawodowych pracownika, czyli przynoszą widoczne korzyści również pracodawcy. Dobrze wyszkolony pracownik lepiej wykonuje swoją pracę, jest bardziej zaangażowany, a to ma bezpośrednie przełożenie na działalność całej organizacji a co za tym idzie jej wyniki finansowe. Szkolenie w pewien sposób...