imię, nazwisko miasto, data

klasa

Ustny egzamin z języka polskiego

Temat nr.xx:(np.Motyw cierpienia w literaturze.blblblblblb)

I.Literatura przedmiotu:

1.

2.

3.

II. Literatura podmiotu:

1.

2.

3.

Podpis

........................

(imię i nazwisko)