1.Goethe Johan Wolfgang, Cierpienia młodego Wertera, Wydawnictwo: Greg, Kraków 2008, ISBN: 978-83-7327-161-6 2. Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią, [w:] Jagiełło Urszula, Janicka- Szyszko Renata, Steblecka- Jankowska Magdalena, Kształcenie kulturowo- literackie i językowe, , Wydawnictwo Operon, Gdynia 2012, ISBN: 978-83-7680-483-5, s. 245-247 3.Krall Hanna, Zdążyć przed Panem Bogiem, Wydawnictwo: a5, Kraków 2008, ISBN: 978-83-61298-02-1 Sztuka: 1.Hals Frans, Młodzieniec trzymający czaszkę [dostęp 23.11.2010]. Dostępny w internecie: http://www.nationalgallery.org.uk/content/conObject/637 2.Holbein Hans, drzeworyt z cyklu taniec śmierci, [w:] Mrowcewicz Krzysztof,...