Charakterystyka potencjalnych skażeń (amoniak, ropopochodne)

Amoniak

• Amoniak należy do osmogenów, co oznacza, że człowiek może go wykryć za pomocą powonienia. Występuje w postaci bezbarwnej wody amoniakalnej o ostrym zapachu.

• Trzeba go przechowywać w szczelnym wentylowanym pomieszczeniu, a jego badaniem musi zajmować się osoba, która jest odpowiednio zabezpieczona. Amoniak należy obrabiać w specjalnym ubraniu ochronnym, rękawiczkach oraz okularach. Kiedy stężenia jest bardzo wysokie, należy ubrać maskę przeciwgazową, ponieważ amoniak może poparzyć drogi oddechowe.

• Amoniak ma właściwości samozapłonu przy temperaturze 630C, a także wybuchowe, kiedy za długo styka się np. z rtęcią. Dlatego trzeba uważnie pilnować pomieszczenia, gdzie jest on przechowywany

• Ciekły amoniak wylany na skórę wywołuje odmrożenia. Jest przy tym silnie toksyczny, działa drażniąco na skórę i błony śluzowe.

Pierwsza pomoc:

Przy wdychaniu: świeże powietrze

Przy kontakcie ze skórą: zmyć dużą ilością wody, posmarować glikolem polietylenowym 400, zdjąć zanieczyszczone ubranie.

Przy kontakcie z oczami: przepłukać dużą ilością wody przez około 10 minut przy szeroko odchylonej powiece

Przy spożyciu: podać dużą ilość wody, unikać wymiotów (ryzyko perforacji)

W przypadku kontaktu z amoniakiem konieczna jest konsultacja lekarska

Ropopochodne

• Ropopochodne to m.in. :

• Benzyna

• Benzyna bezołowiowa

• Nafta

• Olej napędowy

• Oleje odpadowe

• Gaz olejowy

• itp.

Skażenia ropopochodnymi

• Ropa naftowa stanowi ogromne zagrożenie dla organizmów, zwłaszcza w przypadku wycieku z tankowców

• Ropa zlepia sierść ssaków i pióra ptaków, uniemożliwiając im pełnienie swoich funkcji biologicznych. Skóra pokryta ropą przestaje odbierać bodźce z otoczenia gdyż przestają funkcjonować narządy zmysłowe w niej zlokalizowane Jeżeli substancja przeniknie do przewodu pokarmowego i układu oddechowego zwierząt, ich śmierć następuje w okropnych męczarniach. Substancje wchłaniane są do krwi, wywołują objawy zatrucia benzyną. U ptaków występuje obrzęk płuc, ataki duszności, kaszlu i wysięk. Warstwa ropy skutecznie izoluje przewód pokarmowy, uniemożliwiając procesy absorpcji mleczka pokarmowego z jelit do krwi, następuje silna biegunka. Pokarm, który zwierzę spożyło zostaje zwrócony. Dochodzi do odwodnienia i zaburzenia gospodarki elektrolitowej.

• Składniki ropy przenikają także do komórek organizmu ludzkiego poprzez błony komórkowe. Część ropy naftowej gromadzi się w tkance tłuszczowej. Następuje uszkodzenie organów wewnętrznych, co objawia się stanami zapalnymi, wysiękami surowiczymi, krwawymi wybroczynami i zwyrodnieniami. Spożywanie zanieczyszczonej wody i żywności prowadzi do zaburzeń hormonalnych i procesów krwiotwórczych. Dochodzi do zwłóknienia i stłuszczenia szpiku kostnego oraz do osłabienia ruchów mięśniowych. U zatrutych osób występują objawy niespecyficzne: bóle głowy, rozwolnienie, białkomocz, kaszel, szum w uszach, pobudliwość nerwowa, bezsenność, obrzęk płuc. Kąpiele w wodzie zanieczyszczonej ropą naftowej wywołują na skórze wyprysk kontaktowy