Charakterystyka potencjalnych skażeń (amoniak, ropopochodne) Amoniak • Amoniak należy do osmogenów, co oznacza, że człowiek może go wykryć za pomocą powonienia. Występuje w postaci bezbarwnej wody amoniakalnej o ostrym zapachu. • Trzeba go przechowywać w szczelnym wentylowanym pomieszczeniu, a jego badaniem musi zajmować się osoba, która jest odpowiednio zabezpieczona. Amoniak należy obrabiać w specjalnym ubraniu ochronnym, rękawiczkach oraz okularach. Kiedy stężenia jest bardzo wysokie, należy ubrać maskę przeciwgazową, ponieważ amoniak może poparzyć drogi oddechowe. • Amoniak ma właściwości samozapłonu przy temperaturze 630C, a także wybuchowe, kiedy za długo styka się np. z rtęcią. Dlatego trzeba uważnie pilnować pomieszczenia, gdzie jest on przechowywany • Ciekły amoniak wylany na skórę wywołuje odmrożenia. Jest przy tym silnie toksyczny, działa drażniąco na skórę i błony śluzowe. Pierwsza pomoc: Przy wdychaniu: świeże powietrze Przy kontakcie ze skórą: zmyć dużą ilością wody, posmarować glikolem polietylenowym 400, zdjąć zanieczyszczone ubranie. Przy kontakcie z oczami: przepłukać dużą ilością wody przez około 10 minut przy szeroko odchylonej powiece Przy spożyciu: podać dużą ilość wody, unikać wymiotów (ryzyko perforacji) W przypadku kontaktu z amoniakiem konieczna jest konsultacja lekarska Ropopochodne • Ropopochodne to m.in. : • Benzyna • Benzyna bezołowiowa • Nafta • Olej napędowy • Oleje odpadowe • Gaz olejowy • itp. Skażenia ropopochodnymi • Ropa naftowa stanowi ogromne zagrożenie dla organizmów, zwłaszcza w przypadku wycieku z tankowców • Ropa zlepia sierść ssaków i pióra ptaków, uniemożliwiając im pełnienie swoich funkcji biologicznych. Skóra pokryta ropą przestaje odbierać bodźce z otoczenia gdyż przestają funkcjonować narządy zmysłowe w niej zlokalizowane Jeżeli substancja przeniknie do przewodu pokarmowego i układu oddechowego zwierząt, ich śmierć następuje w okropnych męczarniach. Substancje wchłaniane są do krwi, wywołują objawy...