układ warszawski(1955-1991)- uklad polityczno-wojskowy panstw srodkowej i wschodniej Europy, pozostajacych w strefie wplywow Zwiazku Radzieckiego sluzacy prowadzeniu konfrontacyjnej polityki zagranicznej wobec zachodnich demokracji. NATO- sojusz Polnocnoatlantycki, oficjalnie Organizacja Paktu Polnocnoatlantyckiego (North Atlantic Treaty Alliance). Siedziba wladz Sojuszu jest od 1966 Bruksela. panstwa czlonkowskie NATO- Belgia, Bulgaria, Czechy, Dania, Estonia, Fraancja, Grecja, Hiszpania(od 1982), Holandia, Islandia, Kanada, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, RFN, Rumunia,Slowenia, Turcja(od 1952), USA, Wegry (od 1999), Wielka Brytania, Wlochy. naczelne organy polityczne- Rada Polnocnoatlantycka (przedstawiciele [ambasadorzy] panstw czlonkowskich): sekretariat na czele z sekretarzem generalnym (obecnie Holender Hoop Scheffer) naczelne organy wojskowe- Komitet Wojskowy, wspomagany przez Miedzynarodowy Sztab Wojskowy; dowodztwa Polaczonych Sil Zbrojnych w Europie (Bruksela) i na Atlantyku (Norfolk, USA), Grupa Planowania Regionalnego Kanada -USA (Arlington, USA) Karta Narodow Zjednoczonych- podpisało ja 26 czerwca 1945 roku 46 panstw zebranych w San Francisco Organizacja Narodow Zjednoczonych- ang united nations , miala byc osrodkiem koordynujacym miedzynarodowe przedsiewziecia spoleczne, gospodarcze i kulturalne oraz miala na celu rozstrzyganie problemow miedzynarodowych na gruncie prawa i zwyczaju miedzynarodowego. minimum egzystencji- minimum spozycia konieczne do utrzymania czlowieka w stanie zdrowia i zdolnosci do wykonywania pracy. minimum socjalne- minimum spozycia obejmujace zaspokojenie potrzeb biologicznych, ale tez pewnych potrzeb...