Dnia 3 lutego 2011 roku w Gimnazjum nr. 6 odbyła się szkolna debata w której uczestniczyli nasi uczniowie pod tytułem „wolontariat moda czy sposób na życie”. W czasie niej dziewięć uczennic naszego gimnazjum które udzielają się w wolontariacie przedstawiło swój punkt widzenia w tej sprawie i opowiedziały o swoich własnych przeżyciach. Jako pierwsza wystąpiła Nikola, uczennica klasy trzeciej. Przeczytała ona list pewnej kobiety opowiadający o jej pierwszym zetknięciu się z wolontariatem. Została jej przydzielona mała dziewczynka, która chorowała na zanik mięśni i wkrótce miała umrzeć. Kobieta ta opisuje swoje uczucia, ale również pisze że nie żałuje swojej decyzji związanej z przystąpieniem do wolontariatu. W pamięci najbardziej utrwaliło mi się wystąpienie Natalii. Uczennica mówiła między innymi o swoich wielkich planach kiedy przyłączyła się do wolontariatu, o tym że od razu chciała dokonywać wielkich rzeczy i o swoim rozczarowaniu gdy zostało jej przydzielone drobne ale również znaczące zadania np. czytana bajek dzieciom w przedszkolu. Za to Natalia zacytowała słowa Jana Pawła II „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Jedna z dwóch przedstawicielek klas drugich, Gosia, przedstawiła nam powody dla których ludzie przystępują do wolontariatu. Najczęstszym z nich jest chęć niesienia pomocy innym, ale zdarzają się przypadki w...