SYSTEM WERSALSKI Konferencja pokojowa w Paryżu Styczeń 1919 – 1920 (Paryż) – początek obrad konferencji pokojowej – uregulowanie sytuacji na kontynencie europejskim po zakończeniu działań wojennych – 27 państw – Rada Najwyższa (St. Zjedn., Wielk. Bryt., Francja, Włochy i Japonia) – Rada Trzech (St. Zjedn. – Thomas Woodrow Wilson; Wlk. Bryt. – David Lloyd George; Francja – Georges Clemenceau) – po zakończeniu obrad nad realizacją postanowień miała czuwać Rada Ambasadorów – Francja dążyła do osłabienia pozycji Niemiec, natomiast Anglia nie, bo bała się za dużego wzrostu potęgi Francji. System wersalski 28 czerwca 1919 r. (Wersal) – podpisanie traktatu pokojowego z Niemcami – Francja uzyskuje Alzację i Lotaryngię, a Belgia okręgi Eupen i Malmedy – Niemcy utraciły 70,5 tys. km2 z 6,5 mln. lud., a także wszystkie kolonie w Azji, Afryce i Oceanii – postanowienia w sprawie granicy polsko-niemieckiej (Polska otrzymała Wielkopolske i Pomorze Gd., na Warmii, Mazurach i Śląsku plebiscyt) – w Niemczech zniesiono powszechny obowiązek służby wojskowej, mogli posiadać tylko 100 tys. armii zaw., zakaz posiadania sprzętu bojowego, lotnictwa i okrętów podwodnych, mieli zapłacić 132 mld. marek w złocie odszkodowania, które podzielono na 42 roczne raty, aby zapewnić wykonanie postanowień traktatu zarządzono okupację lewobrzeżnej Nadrenii przez 15 lat, zakaz połączenia się z Austrią. Liga Narodów Zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa w świecie – inicjatorem był Thomas Woodrow Wilson (prezystent St. Zjedn.) – dominująca pozycja Francja i Wlk. Bryt. – członkami były 32 państwa Układy waszyngtońskie W 1922 r. odbyła się w Waszyngtonie konferencja rozbrojeniowa, zakończona podpisaniem czterech układów (mocarstwa określały wpływy na Oceanie Spokojnym) – uznano niezależność Chin i wprowadzono zasadę „otwartych drzwi” do tego kraju – stanowiły uzupełnienie systemu wersalskiego – uczestniczyło 9 państw (USA, Belgia, Chiny, Francja, Holandia, Japonia, Portugalia, Wlk. Bryt. i Włochy) – wyporność pancerników do 35 tys. ton. i limit tonażu flot wojennych. Funkcjonowanie systemu wersalskiego Do 1923 r. Francja starała się prowadzić tzw. politykę silnej ręki wobec Niemiec (domagała się spłat reparacji wojennych). W 1924 r. franc. politycy chcieli złagodzić politykę wobec Niemiec – Plan Dawesa (Charles Dawes) został przyjęty w Londynie w 1924 r. Zakładał on zmniejszenie reparacji i udzielenie kredytów Niemcom. W 1929 r. po zaakceptowaniu przez mocarstwa tzw. Planu Younga (Owen Young) nastąpiło zmniejszenie odszkodowań – w 1931 r. Niemcy ostatecznie zaprzestały spłaty (do tego czasu...