Walentynki to coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Jest to szczególna data przede wszystkim dla tych, którzy obdarzyli innych swoim uczuciem, ale jednocześnie święto to wzmaga poczucie samotności. W starożytnym Rzymie dzień 14 lutego był wigilią Lupercaliów - świąt ku czci Fauna - bożka płodności, mitycznego opiekuna trzód i zbiorów. W czasie tego święta kobiety pisały swoje imiona na kartkach, które zostawiały w urnie, a kawalerowie losowali je i w ten sposób znajdowali partnerki na czas uroczystości. Obchody tego święta przejęły od starożytnych Rzymian mieszkańcy Galii i Brytanii. Jednak po upadku Imperium Rzymskiego tradycja ta stopniowo odeszła w zapomnienie, na co niemały wpływ miało wprowadzenie chrześcijaństwa, które we wczesnym średniowieczu wyparło starożytne tradycje pogańskie oraz zakaz prawny, wydany przez papieża Galazjusza, który w 496 roku zabronił świętowania Luperkaliów. Jednak zwierzchnicy Kościoła katolickiego postanowili zrobić w przypadku tego święta wyjątek i pozostawić ów dzień świętem, jednak już nie świętem na cześć pogańskiego bożka, ale chrześcijańskiego świętego. Idealnym kandydatem na patrona tego dnia okazał się biskup zgładzony przez cesarza Klaudiusza - święty Walenty. Święto Zakochanych zaczęto powszechnie obchodzić w Europie, a szczególnie w Anglii już w czasach...