Motyw utopii pojawił się już w starożytności. Z greckiego oznaczał ‘ miejscie’, którego nie ma. Powstał, gdy wielcy myśliciele i filozofowie próbowali znaleźć najlepszy ustrój państwa. Z biegiem czasu utopia zyskiwała coraz głębsze znaczenie i stopniowo zaczęto ją utożsamiać z modelem doskonałej krainy i żyjącego w niej społeczeństwa. Utopia to idealne państwo ze wzorowymi stosunkami społecznymi, politycznymi, rozkwitającą gospodarką, ładem religijnym, doskonałą oświatą, systemem prawa i powszechną kulturą. To kraina, w której nie ma nędzy i wyzysku, przemocy i zła, próżniactwa i pracy ponad siły człowieka. Rządy w niej są sprawiedliwe, a poddani zawsze syci i zadowoleni. Wszyscy jej mieszkańcy są szczęśliwi i żyją w zgodzie ze sobą i innymi ludźmi. Państwa tworzone na wzór utopii to krainy które w rzeczywistości nie istnieją, ale pisarze i myśliciele zawsze umieli je gdzieś umieścić-jeśli nie na mapie to na nieodkrytym jeszcze lądzie, wyspie lub po prostu w nieokreślonej przestrzeni. Zasadniczym celem utopii, rozumianej jako gatunek wypowiedzi literackiej, ale i filozoficznej jest przedstawienie ustroju idealnego państwa, skonfrontowanie go z rzeczywistością socjalną i polityczną znaną autorowi oraz czytelnikom z doświadczenia. Utopia jest tematem, którego problematykę podejmowało wielu pisarzy w swoich dziełach. Ponad to przez dziesiątki lat powstało jej wiele rodzajów . Jedną z osób, która podjęła próbę podzielenia Utopii jest Jerzy Szacki. Według niego mrzonki o lepszym świecie można podzielić na heroiczne i eskapistyczne. Utopie heroiczne zwrócone są na zewnątrz – ku światu, to marzenia połączone z programem i nakazem działania. Działaniem takim może być równie dobrze rewolucja, jak i ucieczka od świata do klasztoru, jednak zawsze utopia angażuje tu człowieka całego, a nie tylko jego wyobraźnię. Do utopii eskapistycznych Szacki zaliczył te wszystkie marzenia o lepszym świecie, które nie pociągają za sobą żadnego nakazu walki o ów świat. Teraźniejszość może być w nich potępiana z jak największym patosem i żarliwością, ale nie zwalcza się jej w praktyce, ucieka się od niej w marzenia. Mówi się co to jest dobro, ale nie mówi się jak to dobro osiągnąć. ROZWINIĘCIE Do tego typu utopii, zalicza się utwór Tomasza Morusa, szesnastowiecznego angielskiego myśliciela, humanisty i polityka. To on stworzył wizję państwa idealnego i po raz pierwszy użył pojęcia Utopia, którym zatytułował swoje dzieło. Jego pełny tytuł w tłumaczeniu na język Polski brzmi: „Prawdziwie złota książeczka, równie pożyteczna, jak dowcipna, o najlepszym urządzeniu republiki i o nowej...