Moim zadaniem jest napisanie rozprawki, w której ustosunkuję się do słów Jana Kochanowskiego A jeśli komu droga otwarta do nieba, /Tym, co służą Ojczyźnie Zgadzam się z zamysłem autora i dlatego postaram się udowodnić to w dalszej części pracy.

Kim są ci, służący Ojczyźnie? Pierwszą myślą, która się nasuwa to żołnierze. Dzięki nim czujemy się bezpiecznie. Zawsze są gotowi bronić naszego kraju. Ojczyzna chroniona dzięki takim ludziom jest bezcenna. Nie musimy się martwić, czy nagle ktoś zabierze nam tego, co wcześniej wywalczyliśmy, tego, za co ginęli nasi bliscy, przodkowie i inni bliźni. Żołnierze to ludzie o złotych sercach. Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie ile trudu wkładają, by zapewnić nam bezpieczeństwo. Czy to oznacza, że tylko oni służą Ojczyźnie? Każdy z nas jest w pewnym sensie oraz stopniu (większym lub mniejszym) przywiązany do Polski. Dbamy o tradycję, język i kulturę. Obchodząc święta państwowe np. Dzień Niepodległości - oddajemy hołd, podziękowania oraz wdzięczność tym, którzy poświęcili swoje życie. Polska literatura posiada wiele wątków opisujących poświęcenie dla kraju oraz patriotyzm. Jako przykład przytoczę lekturę "Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego. Bohaterowie: Alek, Rudy i Zośka to chłopcy żyjący w Warszawie podczas II Wojny Światowej. Pomimo swojego młodego wieku nie potrafią oglądać cierpienia innych. Postanawiają robić Niemcom na złość. Nie zgadzają się na poniżanie Polaków. Stawiając na murach znaki Polski Walczącej, bądź malując na ścianach siedzące świnie, pisząc " Tylko świnie siedzą w kinie " - pokazują swój protest. Pomimo, iż akcja "Kamieni na szaniec" nie ma szczęśliwego zakończenia (każdy z chłopców zginął, oddani swoje życie za Ojczyznę) uważam, że młodzi ludzie powinni czytać jak najwięcej takich lektur, by pogłębić swoje refleksje nad kruchością życia oraz ceną każdych chwil. Jako kolejny argument przytoczę utwór "Dywizjon 303" - bitwa o Anglię, w której Polacy mieli swój szczególny udział. Polscy lotnicy swoimi wybitnymi zdolnościami uratowali Anglię i przysłużyli się naszemu krajowi.

Myślę, że udowodniłam słuszność słów Jana Kochanowskiego "A jeśli komu droga otwarta do nieba, /Tym, co służą Ojczyźnie".