a) Klasycyzm to podstawowy nurt oświecenia, o zasięgu ogólnoeuropejskim, który znalazł swoje odzwierciedlenie w polskiej literaturze. W Polsce rozwijał się w specyficznych warunkach i dotyczył głównie programu reform w dziedzinie kultury.

b) Przedstawiciele: I. Krasicki, F. Bohomolec, A. Naruszewicz, S. Trembecki, F. Zabłocki

c) Podstawą klasycyzmu jest nacjonalizm przejawiający się w twierdzeniu, że racjonalny jest porządek świata, dzięki temu natura zachowuje ład i harmonię. Dzięki rozumowi człowiek poznaje prawdę o świecie i ocenia świat.

Cechy klasycyzmu:

- racjonalizm

- zasada decorum - jednorodność stylu i treści (gatunku)

- cel literatury to uczyć bawiąc i bawić ucząc

- charakter dydaktyczno - moralizatorski

- literatura ma uczyć, wzruszać, uprzyjemniać

- przestrzeganie czystości gatunku

- język prosty, ale poprawny

- zasada prawdopodobieństwa w opisywaniu świata

- harmonia, proporcjonalność