Zbyt duża liczba ustaw może doprowadzić do zagrożenia dla demokratycznego ustroju państwa. Kontrola całego naszego życia daje politykom pokusę do wprowadzania przepisów, które mogą znacznie ograniczać nasze wolności obywatelskie. Chęć jak największego kontrolowani a obywateli zaburza działanie systemu demokracji, jednak nadal pozostaje on systemem demokratycznym gdyż wszystkie wprowadzane ustawy są zgodne z konstytucją i prawami jakimi rządzi się demokracja. Możemy dojść do wniosku, że nowe ustawy są potrzebne, gdyż pomagają w utrzymaniu ładu i porządku w państwie, które rozwija się bardzo szybko, wraz z jego mieszkańcami i nie...