Zbyt duża liczba ustaw może doprowadzić do zagrożenia dla demokratycznego ustroju państwa. Kontrola całego naszego życia daje politykom pokusę do wprowadzania przepisów, które mogą znacznie ograniczać nasze wolności obywatelskie. Chęć jak największego kontrolowani a obywateli zaburza działanie systemu demokracji, jednak nadal pozostaje on systemem demokratycznym gdyż wszystkie wprowadzane ustawy są zgodne z konstytucją i prawami jakimi rządzi się demokracja. Możemy dojść do wniosku, że nowe ustawy są potrzebne, gdyż pomagają w utrzymaniu ładu i porządku w państwie, które rozwija się bardzo szybko, wraz z jego mieszkańcami i nie zawsze przepisy, które obowiązywały dziesięć lat temu są nadal aktualne. Związane jest to np. z ewolucją poglądów społeczeństwa. Związki partnerskie, które jeszcze nie dawno budziły strach przed propagowaniem homoseksualizmu w Polsce stają się realną alternatywną dla instytucji małżeństwa, a ich temat zostaje coraz częściej poruszany w Parlamencie.