Kwasy nieorganiczne, związki nieorganiczne spełniające jedna z definicji kwasów. Zgodnie z konwencją wzory sumaryczne kwasów nieorganicznych pisze się zaczynając je od atomów wodoru. Kwasy nieorganiczne dzielimy na tlenowe i beztlenowe. Kwasy tlenowe można otrzymać zazwyczaj w reakcji odpowiadających im bezwodników kwasowych z wodą. Do najczęściej używanych kwasów nieorganicznych tlenowych należą: kwas azotowy, kwas siarkowy, kwas fosforowy, kwasy krzemowe(krzemiany), kwasy tlenowe chloru i kwas węglowy. Kwasami beztlenowymi nazywa się spełniające definicje kwasów wodorki niemetali (oraz ich pochodne) lub ich roztwory wodne (fluorowodór, kwas solny, siarkowodór, cyjanowodór). Wodorotlenki są to związki chemiczne, które w wodzie dysocjują z utworzeniem jonów wodorotlenkowych. Wodorotlenki reagują z kwasami tworząc sole. Kwas azotowy (v) Kwas ten ma główne zastosowanie w przemyśle chemicznym. Jest stosowany do wyrobu nawozów sztucznych, jedwabiu sztucznego, barwników, lakierów, tworzyw sztucznych. Paliwa płynne(benzyna, oleje napędowe, oleje opałowe), gaz koksowniczy, gaz świetlny, koks, kwas siarkowy to jedne z najważniejszych produktów przemysłu chemicznego. Stosowany do nitrowania związków organicznych(m.in. przy produkcji materiałów wybuchowych). Ma zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym. Stosowany jako utleniacz w paliwach rakietowych. Wykorzystuje się go także do oczyszczania powierzchni metali. Kwas siarkowy (VI) i (IV) Stosowany w zależności od stężenia do: wyrobu rozpuszczalnych nawozów fosforowych, siarczanu amonu i innych nawozów sztucznych, do czyszczenia(trawienia) powierzchni metali(np. żelaza w celu usunięcia rdzy przed cynkowaniem, cynowaniem, emaliowaniem), do suszenia gazów, produkcji papieru, rafinacji tłuszczów i olejów, do oczyszczania nafty i wosku ziemnego oraz parafiny, do wyrobu włókien sztucznych i materiałów wybuchowych, otrzymywania innych chemikaliów, jako elektrolit w akumulatorach do sulfowania(typie baterii powszechnie stosowanych w samochodach) i nitrowania związków organicznych, w grabarstwie, drożdżownictwie, gorzelnictwie, farbiarstwie. Stosuje się go do produkcji środków piorących, jest często używanym odczynnikiem w laboratoriach. Stosowany do produkcji kwasu solnego. Kwas siarkowy IV ma właściwości wybielające, stosuje się go do bielenia wełny, lnu, slomy. Ma właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze, owadobójcze, niszczy rośliny. Znajduje zastosowanie w przemyśle papierniczym. A dwutlenek siarki służy do dezynfekcji oraz jest używany jako czynnik chłodzący. Kwas fosforowy (V) Stosowany głównie do wyrobu nawozów...