Przedstawione utwory pochodzą z różnych epok. „Tren X” pochodzi z renesansu, z cyklu „XIX Trenów” Jana Kochanowskiego. Autor napisał je po śmierci ukochanej córeczki Urszulki. Utwór stał się inspiracją dla wielu poetów, między innymi Bolesława Leśmiana, twórcy wiersza „Urszula Kochanowska”. Obydwa dzieła różnią się od siebie nastrojem i perspektywą. Podmiot liryczny w utworze Kochanowskiego przepełniony jest smutkiem i żalem po utracie dziecka. Nastrój jest przygnębiający. Utwór Leśmiana przedstawiony jest w zupełnie inny sposób: wesoły, radosny, pełen ciepła. Wypowiada się w nim osobiście sama Urszulka. Urszula przedstawiona jest bardzo tajemniczo. Ojciec, będący podmiotem lirycznym poszukuje zabłąkanej córki. Dziewczynka ukazana jest jako istota zagubiona w przestrzeni, nie czuła na rozpacz i żałość ojca: „Czyś cię przez teskliwe Charon jeziora wiezie i napawa zdrojem, że ty nie wiesz nic o płaczu mojem?” Przedstawiona jest jako dziecko nieskazitelne, czyste i niewinne. Kochanowski jest pogrążony w rozpaczy po stracie ukochanej córki. Każdy wers kończy się znakiem zapytania. Sugeruje to, iż podmiot liryczny zadaje sobie wiele pytań i próbuje dociec, co się dzieje z jego córką po śmierci. Autor wątpi w istnienie nieba i życia wiecznego. Poszukuje dziecka w różnych rejonach wieczności: „Czyliś do raju wzięta? Czyliś na szczęśliwe wyspy zaprowadzona?”. Podmiot liryczny dopuszcza się wręcz bluźnierstwa. Podważa istnienie Boga, wątpi w sens wiary chrześcijańskiej. Zadaje sobie pytanie: Czy Urszulka urodziła się po to, by sprawić mu tyle smutku? Sytuacja ta ukazana jest we fragmencie: „Czyś po śmierci tam poszła, kędyś pierwszej była, niżeś się na mą ciężką żałość urodziła?” Kochanowski przez tragedię życiową traci wiarę w Boga, nie wierzy w Jego zmartwychwstanie. Prosi o znak, potwierdzający, że cokolwiek istnieje po śmierci i, że jego najukochańsze dziecko jest bezpieczne. Do momentu śmierci dziecka Kochanowski wyznawał antyczną filozofię stoicyzmu i epikureizmu, czerpał ogromną radość z życia. Był przykładem człowieka typowego humanisty, zwanym poetą doctus- człowiekiem wszechstronnie wykształconym, głęboko religijnym, humanistą. Po śmierci córki jego pogląd diametralnie się zmienił. Nigdy już nie był tak szczęśliwym człowiekiem. W utworze Bolesława Leśmiana- poety XX- lecia międzywojennego Urszulka przedstawiona jest w zupełnie inny sposób. Autor pokazuje, że dziecko nie jest tak nieczułe na smutek i żałość ojca. Dziewczynka tęskni za rodziną. Przebywając w zaświatach prosi Boga o stworzenie czarnoleskiego domu: „Zrób tak Boże, by w nieb Twoich krasie...