Historię księcia Popiela możemy znaleźć w wielu źródłach. Jednym z najstarszych znanych nam przekazów są kroniki Galla Anonima. Możemy ją porównać ze wspólczesną wersją tych wydarzeń, czyli z filmem - "Stara baśń, kiedy słońce bylo Bogeim". Już na samym początku filmu dostrzegamy znaczącą różnicę, mianowicie pierwsze sceny filmu przedstawiają wieszczkę przepowiadającą śmierc spowodowaną plagą myszy. Natomiast w dziele Anonima wróżbę przyszłych dziejów Popiela oraz syna Piasta przepowiada dwójka przejezdnych. Innym faktem różniącym kroniki i film jest to, że w księgach była mowa o dwóch synach Popiela....