W procesie planowania możemy niekiedy napotkać przeszkody, które są przyczyną nieodpowiedniej pracy danej organizacji. Najczęściej występującymi barierami możemy określić oto te zjawiska: niewłaściwe cele, niewłaściwy system nagradzania, dynamiczne i złożone otoczenie, niechęć do ustalania celów, opór wobec zmian, ograniczenia. Rolę barier w skutecznym planowania przyjmują różne okoliczności. Chciałabym teraz nieco wyjaśnić wymienione wyżej bariery. Pierwszą z sześciu najpowszechniejszych przeszkód są niewłaściwe cele. Istotnym błędem w organizacjach, który „psuje” działalność firmy jest płacenie części zysku netto spółki akcyjnej dla posiadaczy akcji spółek akcyjnych dokonywana przez koszt badań i proces...