W procesie planowania możemy niekiedy napotkać przeszkody, które są przyczyną nieodpowiedniej pracy danej organizacji. Najczęściej występującymi barierami możemy określić oto te zjawiska: niewłaściwe cele, niewłaściwy system nagradzania, dynamiczne i złożone otoczenie, niechęć do ustalania celów, opór wobec zmian, ograniczenia.

Rolę barier w skutecznym planowania przyjmują różne okoliczności. Chciałabym teraz nieco wyjaśnić wymienione wyżej bariery.

Pierwszą z sześciu najpowszechniejszych przeszkód są niewłaściwe cele. Istotnym błędem w organizacjach, który „psuje” działalność firmy jest płacenie części zysku netto spółki akcyjnej dla posiadaczy akcji spółek akcyjnych dokonywana przez koszt badań i proces rozwojowy. Niewłaściwym działaniem jest też błędnie wybrany cel, mianowicie cel nieosiągalny. Kolejnym jest zainteresowanie tylko jednym wybranym celem i zaniedbanie innych, równie istotnych. Mowa tu o np. zbyt wielkim nacisku na ilościowe lub jakościowe mierniki powodzenia. Organizacje skupiające się tylko na jednym z nich same proszą się o kłopoty w rozwoju, zwłaszcza w kwestii finansów.