Marek Edelman jest głównym bohaterem utworu Hanny Krall "Zdążyć przed Panem Bogiem". W książce tej, autorka ukazała życie w dwóch różnych etapach. Możemy dzięki temu zaobserwować jego przemianę w dojrzałego mężczyznę, poznać jego wspomnienia i odczucia z lat młodości. Edelman mimo młodego wieku uczestniczył w powstaniu w getcie warszawskim oraz był członkiem Żydowskiej Organizacji Bojowej. W swojej pracy postaram się na podstawie podanego fragmentu zanalizować i ocenić jego postawę. Główny bohater utworu wykazał się bohaterską postawą. Starał się ocalić możliwie najwięcej istnień a tym, których nie mógł już ocalić pomagał zapewnić jak najkrótszą i najlepszą śmierć, aby nie musieli się już męczyć. Edelman opowiadał o wyścigu ze śmiercią z Panem Bogiem:"Pan Bóg już chce zgasić świeczkę, a ja muszę szybko osłonić płomień (...) niech się pali choć trochę dłużej". Bohater chciał maksymalnie wydłużyć życie ludzi, aby mogli cieszyć się nim, każda chwila była dla niego sukcesem. Wraz z pomocą, którą im niósł stawał się tym samym najbliższą i najważniejszą dla nich osobą. Bohater w tym czasie wiedział o nich wszystko, od problemów zdrowotnych po życiowe, ich przemyśleniach, emocjach. Lecz sytuacja ta nie trwała długo. Pojawiały się nowe osoby, a te które kiedyś były tak ważne zostawały zapominane. Bohater opowiedział...