1. literatura polska Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej Jan Kochanowski – fraszki (od 2009 r.), pieśni i treny (wybór) Jan Andrzej Morsztyn – wybór wierszy Daniel Naborowski – wybór wierszy Wacław Potocki – wybór wierszy Ignacy Krasicki – bajki (od 2009 r.), satyry (wybór), Hymn do miłości ojczyzny Adam Mickiewicz – Romantyczność (od 2009 r.) Adam Mickiewicz Pan Tadeusz Adam Mickiewicz Dziady cz. III Juliusz Słowacki Kordian: akt I, akt II, akt III sc. 5 i 6 Zygmunt Krasiński Nie-Boska komedia: część I, część III (scena w obozie rewolucji), część IV (scena w obozie arystokracji i scena finałowa) Adam Mickiewicz – wybór wierszy Juliusz Słowacki – wybór wierszy Cyprian Kamil Norwid – wybór wierszy Bolesław Prus Lalka Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem – fragmenty z tomu III: rozmowa Andrzejowej Korczyńskiej z synem, rozmowa Benedykta Korczyńskiego z synem Eliza Orzeszkowa Gloria victis Maria Konopnicka Mendel Gdański Bolesław Prus Kamizelka Henryk Sienkiewicz Potop, Quo vadis (od 2009 r.) Kazimierz Przerwa-Tetmajer – wybór wierszy Jan Kasprowicz – wybór wierszy Leopold Staff – wybór wierszy z różnych epok Stanisław Wyspiański Wesele Władysław Stanisław Reymont Chłopi (t. I) Stefan Żeromski Ludzie bezdomni Stefan Żeromski Przedwiośnie Witold Gombrowicz Ferdydurke – rozdz. II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV Zofia Nałkowska Granica Tadeusz Borowski Pożegnanie z Marią (Pożegnanie z Marią, U nas, w Auschwitzu ..., Proszę państwa do gazu, Bitwa pod Grunwaldem) Gustaw Herling-Grudziński Inny...