xyz BLIOGRAFIA Temat: Motyw miłości w literaturze I. Literatura podmiotu 1. William Shakespeare: Romeo i Julia. Wyd. Zielona Sowa, Kraków 2004. ISBN 2. Johann Wolfgang von Goethe: Cierpienia młodego Wertera. Wyd. ISBN 3. Jan Kochanowski, Wybór Poezji; Czego chcesz Panie za Twe hojne dary. Wyd.IBIS, Poznań ... ISBN 4. Jan Kochanowski, Wybór Poezji; Treny. Wyd. IBIS, Poznań 2008. ISBN 5. Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny. Historia w poezji. Antologia polskiej poezji historycznej i patriotycznej. Wyd. Nasza księgarnia. Kraków II. Literatura przedmiotu 1.Grzeszczuk Stanisław, „Treny” Jana...