xyz

BLIOGRAFIA

Temat: Motyw miłości w literaturze

I. Literatura podmiotu

1. William Shakespeare: Romeo i Julia. Wyd. Zielona Sowa, Kraków 2004. ISBN

2. Johann Wolfgang von Goethe: Cierpienia młodego Wertera. Wyd. ISBN

3. Jan Kochanowski, Wybór Poezji; Czego chcesz Panie za Twe hojne dary. Wyd.IBIS, Poznań ... ISBN

4. Jan Kochanowski, Wybór Poezji; Treny. Wyd. IBIS, Poznań 2008. ISBN

5. Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny. Historia w poezji. Antologia polskiej poezji historycznej i patriotycznej. Wyd. Nasza księgarnia. Kraków

II. Literatura przedmiotu

1.Grzeszczuk Stanisław, „Treny” Jana Kochanowskiego, Warszawa 1978, s. ...

2. Komorowski Jarosław, „Romeo i Julia” Williama Szekspira, Warszawa 1990, ISBN

s. ....

3. Pokrzywniak Józef, Ignacy Krasicki, Warszawa 1992, ISBN , s. ....

4. Szyrocki Marian, Historia literatury niemieckiej, Wrocław 1971, s....